Jedina republička partija sa centrom u Novom Pazaru

ImageNovi Pazar – Zelena ekološka partija je relativno mlada politička
stranka, kako kažu, sa velikim ambicijama u budućnosti. Ova stranka je
najveća ekološka partija u Srbiji, sa oko 20 gradskih odbora širom
zemlje, i prva je stranka čije je sjedište na republičkom nivou u Novom
Pazaru. 

Jedna od glavnih karakteristika ove stranke, kako kaže njen predsjednik, jeste njen program, koji je proevropskog karaktera, i koji je prije svega, orijentisan na zaštitu životne sredine. Po statut stranke, njihova načela se sastoje iz 4 osnovna temelja: 1. zaštita čovjekove okoline i održivog razvoja, 2. potpuna ravnopravnost meðu ljudima, 3. zalaganje za državu jake socijalne pravde, 4. teženje svim silama ka Evropskoj uniji i Evropskim vrijednostima. 5-og februara 2010.god. Zelena ekološka partija je i zvanično uvedena u Registar političkih stranaka, uspostavljeni su i kontakti sa partijama širom Evrope, što je po riječima Mithata Nokića, samo uvodni korak ka daljem napretku stranke.
On je rekao da su posebno dobri kontakti sa “zelenim” u Austriji i Njemačkoj, kao i da je uspostavljen kontakt sa centralom “zelenih” u Briselu. On je napomenuo da svrha osnivanja ovakve stranke u Sandžaku nije u tome da bi ona bila nastavak priče o netrpeljivosti stranaka u Novom Pazaru i Sandžaku u cijelosti, već da je njihov cilj stvaranje sopstvenog brenda, kao i da bi njihova ideja o očuvanju životne sredine zaživjela u našem narodu, jer je to ono za šta će se oni boriti u budućnosti. Potpredsjednik stranke, Elmaz Omerović, pored za njih najvažnijeg načela, borbe za očuvanje životne sredine, osvrnuo se i na formiranje jake socijalne pravde u našem sistemu, rekavši da je to veoma važna stvar u današnjem poretku i da samo na taj način možemo ravnopravno konkurisati za ulazak u Evropsku elitu naroda.
Zelena ekološka partija je prošle nedjelje otvorila svoj Gradski odbor u Paraćinu, ovog vikenda putuju u Pirot, i u narednom periodu očekuje ih dosta posla, kako oko otvaranja novih gradskih odbora širom Srbije, tako i same pripreme oko popularizovanja njihove stranke.
Izvor: Universa.tv