Otvoren mekteb u Bukoviku – Prijepolje

U Prijepolju, u brodarevskom selu Bukovik, pored džamije
otvoren je i mekteb, kojeg je sa svojom porodicom sagradio i uvakufio Nurko
Hodžić.