Konkurs za prijem učenika u prvi razred “Gazi Isa-beg” medrse u Novom Pazaru

ImagePrijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Prednost za upis
imat će kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim
uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.

Na osnovu člana 52. Statuta, Upravni odbor Medrese Gazi Isa-beg u Novom Pazaru raspisuje

K O N K U R S

Za prijem učenika-ca u I (prvi) razred Medrese "Gazi Isa-beg" u Novom Pazaru za školsku 2010./2011. godinu. Školovanje u Medresi "Gazi Isa-beg" traje četiri godine. Škola je internatskog tipa.
Kandidat za prijem u Medresu treba da ispunjava slijedeće uslove:

  • da nije stariji-a od 17 godina,
  • da je završio-la osmogodišnju školu s odličnim ili vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem,
  • da je duševno i tjelesno zdrav-a,
  • da je završio-la drugi stupanj vjeronauke,

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Prednost za upis imat će kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.
Prijemni ispit će se održati u Medresi "Gazi Isa-beg" 12. juna 2010. godine,  za muškarce i djevojke. Prijemni ispit počinje u devet sati.
Molbe za prijemni ispit podnose se na adresu:
Medresa "Gazi Isa-bcg" uluca Gradska 1/b 36300 Novi Pazar. Krajnji rok za podnošenje molbi je 10. jun 2010. godine.
Uz molbe prilažu se i slijedeća dokumenta:

  • izvod iz matične knjige roðenih,
  • svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi ili svjedočanstva za 5, 6, 7 i 8 razred,
  • Ijekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno zdrav,
  • pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat može upisati Medresu, -pismeni pristanak roditelja, ih staratelja ih Džamijskog odbora (Medžlisa) Islamske zajednice, da će redovno uplaćivati Direkciji Medrese odreðeni doprinos za izdržavanje u internatu.

Kandidati koji nemaju svjcdočanstva o završenom razredu, mogu konkurisati uz priloženu potvrdu o završenom razrcdu. Orginal svjedočanstva će kasnije dostaviti.
Molimo sve kandidate da tačno naznače adresu prebivahšta kao i broj telefona kako bismo ih uredno i na vrijeme mogli obavijestiti o rezultatima prijemnog ispita.
Naknadne molbe i molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Muftija Rešad ef. Plojović

Važna napomena: Kandidati koji su zainteresovani za upis u Medresu, ove godine mogu koristiti Informator koji sadrži pitanja iz testa na prijemnom ispitu, kojeg mogu nabaviti u prostorijama Uprave.