BKZ: Dižemo glas protiv kršenja Zakona

ImageBošnjačka kulturna zajednica je danas uputila dva otvorena pisma, jedno
predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodinu Harisu
Silajdžiću, koji će ovih dana doći u zvaničnu posjetu Republici Srbiji, a
drugo ministru za ljudska i manjinska prava gospodinu Svetozaru
Čipliću, čije je ministarstvo zaduženo za organizaciju i sprovoðenje
izbora za nacionalne savjete.

BKZ je uputila ova pisma sa ciljem da
upozori na brojne nepravilnosti koje se dješavaju u procesu priprema za
izbore za Bošnjački nacionalni savjet 6. juna.
Povodom upućivanja ovih pisama BKZ je u svojim prostorijama organizovala
konferenciju za novinare na kojoj je podpredsjednik Skupštine BKZ-a
Sead Šaćirović novinarima pročitao pisma i upoznao ih sa njihovim
sadržajem.
Nakon toga nosilac liste BKZ muftija Muamer-ef. Zukorlić se obratio
novinarima i cjelokupnoj javnosti u Srbiji i u svojem obraćanju je
izmeðu ostalog rekao:
„Do sada je u posebni birački spisak upisano preko 100 hiljada Bošnjaka,
ali apsolutno ne postoji mehanizam kontrole šta se dalje dogaða sa
upisanim graðanima. Jedino što je sigurno da se taj broj ne može
smanjivati, ali je otvoren prostor za manipulaciju, tako što će se neko
ko je već upisan izbrisati sa spiska, a na njegovo mjesto će se upisati
neko drugi. Ne postoji nikakav pravni mehanizam da se to spriječi. Mi
dižemo glas, jer se ne radi o sumnjama i ne povjerenju, već imamo
konkretan slučaj da je član naše liste, koji je prethodno dobio potvrdu
da je upisan u birački spisak, kasnijom provjerom utvrdio da je izbrisan
i on i njegova porodica sa biračkog spiska.  Ako se može desiti da neko
sa liste bude izbrisan, šta onda mogu da očekuju ostali graðani i koji
je način kontrolisanja tog procesa? Razlog svemu tome je taj što
opštinske službe i nadležno ministarstvo nisu ispoštovale zakonsku
proceduru obaveze da 15 dana nakon upisa svakom upisanom graðaninu
dostave rješenje o upisu. Jedna ne zakonitost povlači drugu ne
zakonitost, i to je apsolutno neprihvatljivo i dovodi u pitanje
legitimnost izbornog procesa i kredibilitet ljudi koji su zaduženi da
nadgledaju i vode spomenuti proces.“
Muftija je dalje govorio da i ostali pokazatelji govore da se stvara
svojevrsna urota izmeðu onih koji treba da sprovode i nadgledaju izbore,
to jest Ministarstva za ljudska i manjinska prava i lokalnih uprava
koje su na istoj strani i da se na taj način potvrdila teza da su ovo
izbori izmeðu dvije koncepcije, beogradske i sandžačko-bošnjačke.
„Sada imamo ujedinjen beogradski tabor na relaciji lokalnih uprava, na
relaciji ministarstva, na žalost u jednoj mjeri i na relaciji Centralne
izborne komisije, koja je pod ogromnim političkim i administrativnim
pritiskom“, rekao je Muftija i dodao „Situaciju komplikuje i činjenica
da se posljednjeg dana prava na upis pojavila informacija da je u
Sjevernoj Mitrovici upisano preko 400 birača. Uspjeli smo da provjerimo i
nismo našli ni jednog graðanina koji je upisan u posebni birački
spisak. U Mitrovici se vodi politička kampanja za lokalne izbore i očito
je pokušano da se napravi neki profit i za izbore za Nacionalne
savjete.“
Govoreći o zahtjevima koje BKZ ima prema ministarstvu za ljudska i
manjinska prava Glavni muftija je rekao:
„Tražimo da Ministarstvo zajedno sa tri prijavljene liste formira
nezavisnu komisiju koja će utvrditi nepravilnosti vezane za Sevjernu
Mitrovicu, kao i sve druge potencijalne ili uočene nepravilnosti vezane
za biračke spiskove.“
Muftija je govorio i o drugim stvarima koje stvaraju ne povjerenje i
koje dovode u pitanje kredibilitet i legitimnost predstojećih izbora, a
meðu zančajnim je istakao pokušaj stvaranja sistema za kraðu izbora tako
što će se formirati jednopartijski ili dvopartijski birački odbori.
„Na prijedlozima lista ljudi za biračke odbore, koje su već sačinjene u
lokalnim samoupravama Prijepolja, Tutina i Novog Pazara nema niti jedno
lice koje je predloženo ili pripada Bošnjačkoj kulturnoj zajednici.
Lokalne samouprave su faktori povjerenog posla i u obavezi su da
iskordiniraju taj postupak, i da sa prijavljenim listama zajednički
naprave prijedloge za stalne sastave biračkih odbora. Lokalne vlasti u
Novoj Varoši i Priboju su tako i postupile, nakon pritiska dijela
lokalne vlasti i u Sjenici je to ispravljeno, meðutim u Novom Pazaru,
Tutinu i Prijepolju uprave i dalje tvrdoglavo nastoje proturiti svoje
stranačke prijedloge i kandidate. Očito da postoji dogovor izmeðu
Ljajića i Ugljanina da je u Tutinu gdje je Ugljanin na vlasti jedna
trećina biračkih odbora iz sastava SDP-a dok su dvije trećine iz
vladajuće SDA, a u Novom Pazaru i Prijepolju je obrnuto. Ovdje se radi i
o vrlo jasnom kršenju Zakona o izboru narodnih poslanika gdje se kaže
da ni na jednom nivou sprovoðenja izbora niti jedna partija ne može
imati nadpolovičan uticaj. Zakon o izboru nacionalnih savjeta se poziva
na ovaj zakon i u slučaju ova tri grada zakon je vrlo brutalno prekršen.
BKZ je u petak poslala primjedbu i zatražila da se ovo otkloni,
uputivši dopis Centralnoj izbornoj komisiji. Centralna izborna komisija
je zasjedala istoga dana i usvojila odluku koju je proslijedila lokalnim
samoupravama gdje od njih traže da ponovno sačine prijedloge stalnih
biračkih odbora uz konsultacije sa sve tri liste. Ono što je jako
interesantno jeste to da se u jednom trenutku taj dopis zagubio.“
Govoreći dalje o pokazateljima koji izazivaju sumnje u kredibilitet
cijelog procesa organizovanja izbora i u iskrene namjere državnih organa
da se ovi izbori sprovedu na valjan način i u skladu sa zakonom, Glavni
muftija je pomenuo i začuðujuću odluku CESID-a da ne nadgleda ove
izbore.
„Ovo nam ukazuje da se jako aktivno lobira da se stvori mrak 6. juna,
zato što se u mraku lopovi najbolje snalaze i u mraku će moći da kradu.
Nama je ne jasno zašto to CESID radi, kao institucija koja je uvijek
bila zainteresovana za sve moguće izbore. Ali očito je da postoje jake
snage koje lobiraju da što manje svjetla toga dana bude prisutno. Bez
obzira na sve ovo mi smo optimisti i vjerujemo da će se sve ove nepravde
otkloniti. Takoðer smo svjedoci da ovaj proces kod graðana ide jako
pozitivno, a oni su nam najvažniji. Važno nam je da proces političke,
nacionalne i  cjelokupne emancipacije naroda ide pozitivno i da se
nemože zaustaviti. Za sigurno, kao i u svim drugim slučajevima gdje
sudjelujemo, nećemo dozvoliti da se iko poigrava sa dostojanstvom
naroda, sa dostojanstvom graðanina, sa njihovim glasom i sa njihovom
voljom.“

 

Otvorena pisma upućena ministru za ljudska i manjinska prava u Vladi
Republike Srbije g-dinu Svetozaru Čipliću i predsjedavajućem članu
predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisu Silajdžiću

Pisma koja je danas Bošnjačka kulturna zajednica uputila ministru za
ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije g-dinu Svetozaru
Čipliću i predsjedavajućem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine dr.
Harisu Silajdžiću a u povodu nepoštovanja Zakona vezanih za redstojeće
izbore za Nacionalni savjet Bošnjaka objavljujemo u cjelosti.

OTVORENO PISMO

Ministru za ljudska i manjinska prava u
Vladi Republike Srbije g-dinu Svetozaru Čipliću

Poštovani,

Poznato Vam je da su Bošnjaci u Srbiji sa olakšanjem prihvatili
mogućnost neposrednih izbora za Nacionalni Savjet Bošnjaka i uprkos
nedostacima nadležnog zakona, te brojnim osporavanjima, ušli u
predizborne aktivnosti uvjereni da se radi o važnom iskoraku na putu
ostvarivanja svojih nacionalnih prava, kao i doprinosu opštoj
demokratizaciji Srbije. Bili smo spremni povjerovati da Vaše
Ministarstvo i Vlada imaju pozitivne namjere omogućiti nesrpskim
narodnima i zajednicama da na slobodnim i demokratskim izborima biraju
svoje predstavnike koji bi se kroz oblasti obrazovanja, kulture, jezika i
informisanja borili za očuvanje identiteta svog naroda. Nažalost, što
smo bliži danu izbora sve je više razloga za nepovjerenje u formalno
proklamovane namjere.

Učešćem Bošnjačke kulturne zajednice prebroðene su sve prepreke oko
upisa značajnog broja birača, iako je veliki broj Bošnjaka ostao
neupisan. Nije bila dovoljna regulativa kojom je predviðena vrlo
komplikovana procedura upisa graðana u posebne nacionalne biračke
spiskove, što je samo po sebi izazvalo dodatni osjećaj
diskriminisanosti, već se otišlo i dalje time što Ministarstvo jednom
uredbom suspenduje zakonsku odredbu o pravu na upis u poseban birački
spisak sudskim rješenjem uobičajenom procedurom za lokalne i
parlamentarne izbore.

Samu proceduru upisa karakteriše niz nepravilnosti, poput činjenice
da apsolutna većina od preko stotinu hiljada Bošnjaka upisanih u birački
spisak nisu dobili zakonom predviðena rješenja. Ovim je ostavljen
prostor, a nažalost i već potvrðeno, da su pojedine lokalne samouprave
ili službenici Vašeg ministarstava eliminisali sa spiska potencijalno
nepoželjne glasače. Razlog za sumnju dala je i činjenica da se iznenada,
posljednjeg dana pojavljuje informacija da je u sjevernoj Mitrovici
upisano preko četiri stotine Bošnjaka u birački spisak, dok informacije
sa terena pokazuju potpuno drugačije stanje.

Zato tražimo da se produži rok za upis kako bi svi zainteresovani
graðani mogli da iskoriste svoje pravo glasa.

Da postoji vrlo jasna i jako izražena tendecioznost potvrðuje i
činjenica da su lokalne uprave u Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu,
suprotno Zakonu o izboru narodnih poslanika član 29. stav 4., a koji se
primjenjuje saglasno članu 43. Zakona o nacionalim savjetima, sačini
prijedloge za stalni sastav biračkih odbora bez konsultacije sa listom
Bošnjačke kulturne zajednice, uglavnom sa jednopartijskim sastavom.

Čelnici ovih lokalnih uprava oglušili su se i na odluku Centralne
izborne komisije broj  013-013-00-19/2010-01/2 od 21.5.2010 godine,
donesenu po primjedbi Bošnjačke kulturne zajednice, kojom se od ovih
lokalnih uprava traži da sačine novi prijedlog članova stalnog sastava
biračkih odbora nakon konsultacija sa sve tri proglašene liste.

Od Vas tražimo da zaštitite Centralnu izbornu komisiju od pritisaka
kako bi se u skladu sa zakonom omogućilo valjano i pravovremeno
donošenje rješenja o imenovanju stalnog sastava biračkih odbora, kao i
da pokrenete proceduru utvrðivanja krivične odgovornosti čelnika
lokalnih uprava zbog evidentnog kršenja zakona zloupotrebom položaja.

Podsjećamo Vas na obavezu da obezbjedite sprovoðenje izbora u skladu
sa zakonom, što je neophodna pretpostavka za slobodno i demokratsko
izražavanje volje graðana na predviðenim izborima. Takoðe Vas
obavještavamo da će u protivnom Bošnjačka kulturna zajednica razmotriti
mogućnost autonomnog organizovanja izbora za Bošnjačko nacionalno
vijeće.

Obzirom da su zakonom predviðeni rokovi za otklanjanje ovih i drugih
nepravilnosti veoma kratki, od Vas tražimo da HITNO upriličite sastanak
sa delegacijom Bošnjačke kulturne zajednice kako bi se dogovorom
otklonile prepreke za nesmetano sprovoðenje izbora za Bošnjački
nacionalni savjet.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK BOŠNJAČKE KULTURNE ZAJEDNICE

Prof. dr. Mevlud Dudić

Otvoreno pismo
Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Haris Silajdžić

Vaša Ekselencijo,
Zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas da će 6. juna ove godine bošnjački
narod u Sandžaku i Srbiji birati svoje legitimne predstavnike za
Bošnjački nacionalni savjet, predstavničko tijelo Bošnjaka koje će kroz
oblasti kuture, obrazovanja, jezika i informisanja djelovati na očuvanju
i afirmaciji svog nacionalnog identiteta. S obzirom da su Bošnjaci u
prilici po prvi put neposredno birati svoje predstavnike, pojavio se
niz sistemskih nepravilnosti koje prijete da ugroze sam izborni proces
kao i legitimnost predstojećih izbora.
Budući da ćete narednih dana biti u posjeti Beogradu, ljubazno Vas
molimo da se svojim neospornim autoritetom u razgovoru sa predsjednikom
Srbije založite za obezbjeðivanje nesmetanog održavanja predstojećih
izbora u skladu sa zakonom u demokratskoj atmosferi, što je u interesu i
bošnjačkog naroda i države Srbije.
S poštovanjem,

Predsjednik:
Prof. dr. Mevlud Dudić

Izvor: BKZ.org.rs