Samo kraða ministre spašava

| Glas islama | Broj 191
| Naše viðenje |

Image"Neće više biti sjaši Kurto da uzjaše Murto, već sjaši i Kurto i Murto“
„Gledajući njihova lica niz koja su se slijevale kapi kiše shvatio sam da im više nisu bili bitni ni govori, ni govornici, niti bilo šta od programa. Oni su jednostavno došli da svim svojim bićem i svojom porodicom stanu iza cilja BKZ, to jest svoga cilja. I zato ni kiša, ni bilo šta drugo nije moglo da ih otjera. Bila je to smotra sandžačke pobjede.“

Svakako je bilo jasno, a sada nakon završne konvencije Bošnjačke kulturne zajednice, definitivno je da je bošnjački narod u Sandžaku potpuno spreman na pobjedu. Beskrajne kolone vozila nekoliko sati prije skupa kretale su se prema prijestolnici Sandžaka, neodoljivo podsjećajući na krvotok što hrli ka srcu da bi potom nastavio hraniti sve dijelove tijela. Bio je to jedan od rijetkih kišnih, a prelijepih dana. E, baš tu i toga dana jasno se vidjelo zašto su sandžački Bošnjaci najvitalniji dio bošnjačkog naroda. U šarenilu svih svojih socijalnih razlika sa jasnom dominacijom siromašnih čija lica odaju tragove teškog života što ih neumitno zasjenjuje ponos i dostojanstvo i onaj pozitivni sandžački inat što ih održava u toku stogodišnjeg ropstva pod čizmom raznih beogradskih režima. Tako bijaše, kao nestvarno. Izlio se gradski trg Gazi Isa-bega sa obje strane rijeke Raške, pa sve do zgrade Gradske uprave sa šetalištem. E, baš moćno bijaše kad novoimenovani bajraktari sa svojim buljucima pristizahu, ponosito dižući svoje bajrake kao da osjećaju treptaje mase: „E, blago njima.“
Interesantan utisak iznio je glavni muftija  Muamer-ef. Zukorlić u nezvaničnom razgovoru, nakon što je izašao za govornicu pogledavši niz tu silnu masu: „Gledajući njihova lica niz koja su se slijevale kapi kiše shvatio sam da im više nisu bili bitni ni govori, ni govornici, niti bilo šta od programa. Oni su jednostavno došli da svim svojim bićem i svojom porodicom stanu iza cilja BKZ, to jest svoga cilja. I zato ni kiša, ni bilo šta drugo nije moglo da ih otjera. Bila je to smotra sandžačke pobjede.“
Svi govornici pokazali su širinu bošnjačke civilizacijske poruke, a jednom riječju bili su oličenje susreta odlučnosti i tolerancije što je na ovaj način po prvi put na ovom prostoru profilisano. Riječ koju je Muftija najčešće izgovorio u svom izlaganju bila je SLOBODA.
Kuriozitet skupa bilo je obraćanje predsjednika Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomira Jovanovića, što je ovjerilo širinu poruke Bošnjačke kulturne zajednice.
Pitanje koje je zujalo kroz masu bilo je: „E, šta li će činiti od danas ona naša dva veselika u Beogradu?“ Kako neko reče: „Neće više biti sjaši Kurto da uzjaše Murto, već sjaši i Kurto i Murto.“
Nema sumnje da je narod odlučio. Jedino ostaje borba sa kraðom izbora, što je jedina mogućnost preostala dvjema BG-listama. Lijek za to je masovno glasati za BKZ sa tolikom razlikom da ih nikakva kraða ne može spasiti.
Šteta bi bilo izostaviti opasku koja se čula sa govornice što ukazuje na slučajnost da se 06.06. održavaju izbori baš na Dan D kada su se iskrcale savezničke snage u Normandiji. „Bit će ovo iskrcavanje naših savezničkih snaga na obalu slobode, dostojanstva i prosperiteta“, poruči Muftija.