BNV osloboðeno od jednostranačkog uticaja i nerada

Glas islama | Broj 192
| Piše: Fahrudin Kladničanin |

Image

BNV mijenja stanare…

Preko svoje novoizabrane skupštine Bošnjaci če imati pravo da učestvuju u procesu odlučivanja ili pak da odlučuju o pitanjima iz navedenih oblasti, koje definiše sam Zakon, ali i da osnivaju ustanove, privredna društva i druge organizacije. 

Razmišljajući šta da napišem u povodu održanih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, imao sam nekoliko dilema. Ipak, odlučio sam da ovo svoje pisano viðenje svedem na javnu zahvalnost sandžačkim Bošnjacima na pokazanom dostojanstvu, ali i ukažem na važnost Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Kada je u januaru mjesecu osnovana Bošnjačka kulturna zajednica mnogi su minimizirali njen značaj, uticaj i snagu koju ona ima meðu Bošnjacima, posebno u Sandžaku. Cjelokupna predizborna atmosfera bila je usmjerna na nipodaštavanje i omalovažavanje ljudi koji vode Bošnjačku kulturnu zajednicu, na čelu sa glavnim muftijom Muamer-ef. Zukorlićem. Dok su  „nazavisni“  promovisali svoju „nezavisnot“, „zavisni“ dosadašnji nered i „ljidersku ikonu“, pobjednički tim Bošnjačke kulture zajednice je govorio jezikom činjenica, istine i svojim dosadašanjim rezultatima. Iz tog razloga, nameće se pitanje važnosti uloge Bošnjačke kulturne zajednice u preuzimanju Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Njena uloga je značajna zato što su Bošnjaci na ovim izborima dali maksimalni legitimitet Bošnjačkoj kulturnoj zajednici u zaštiti, promociji i afirmaciji suštinskih nacionalnih pitanja Bošnjaka u Srbiji. 
U toku predizborne kampanje često smo mogli da čujemo kako ovo nisu tako važni izbori, što je neposredno degradilo i sam značaj Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Iz tog razloga ukazat ću na značaj i ulogu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Po slovu Zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina, manjinske zajednice imat će samouprave u kulturi, obrazovanju, obavještavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma. Država će za navedene nadležnosti morati da obezbijedi i adekvatna novčana sredstva. Šta Bošnjaci dobijaju od Bošnjačkog nacionalnog savjeta? Preko svoje novoizabrane skupštine Bošnjaci će imati pravo da učestvuju u procesu odlučivanja, ili pak da odlučuju o pitanjam iz navedenih oblasti, koje definiše sam Zakon, ali i da osnivaju ustanove, privredna društva i druge organizacije. U oblastima iz svoje nadležnosti, predstavnički organi, odnosno Bošnjačko nacionalno vijeće, imat će pravo pokretanja zakonodavnih inicijativa, te mogućnosti da prate sprovoðenje zakona i drugih propisa. Meðutim, predstavničko tijelo Bošnjaka, odnosno Bošnjačko nacionalno vijeće, imat će pravo da učestvuje u pripremi i izmjenama propisa kojima se ureðuju Ustavom garantovana prava Bošnjaka. U oblasti obrazovanja, izmeðu ostalog, Bošnjačko nacionalno vijeće može da osniva ustanove vaspitanja, obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, samostalno ili zajedno sa Republikom. Još jedna važa stvar u domenu obrazovanja jeste ta što će Bošnjačko nacionalno vijeće Nacionalnom prosvjetnom savjetu predlagati programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa za sadržaje koje izražavaju posebnost nacionalne manjine, a naručito iz oblasti istorije, muzičkog vaspitanja i likovne umjetnosti. Bošnjačko nacinalno vijeće od Vlade Republike Srbije može zatražiti ukidanje, odnosno poništenje propisa državnih organa i posebnih organizacija koje nisu u skladu sa zakonima koji se odnose na nacionalne manjine. Bošnjačko nacionalno vijeće može da saraðuje i sa meðunaronim i regionalnim organizacijama, državnim organima, ustanovama u matičnim zemljama.
Rezultati ovih izbora otvorili su novo poglavlje u nacionalnoj istoriji sandžačkih Bošnjaka, a Bošnjačko nacionalno vijeće oslobodili jednostranačkog uticaja i nerada. Period koji je pred nama bit će prepun izazova, ali probuðene nade poslije ovih izbora neće iznevjeriti očekivanja Bošnjaka.