Parcela 4438 je Vakuf

ImagePovodom napada na vakuf „Meartif“ na Hadžetu, kod 5. mjesne zajednice od
strane gradske uprave u Novom Pazaru na kojem se pokušava izgraditi
dječije zabavište, danas je Sead-ef. Šaćirović predsjednik Odbora
Medžlisa Novi Pazar održao konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na
neistine koje je u jučerašnjem obraćanju javnosti iznio gradonačelnik
Novog Pazara Meho Mahmutović i pokazao dokumenta koja potvrðuju da je
sporna parcela bila u vlasništvu Islamske zajednice i da se trenutno
nalazi u procesu povraćaja Islamskoj zajednici.

Efendija Šaćirović je posebno istakao čvrstu odluku Islamske zajednice i vjernika da brane vakuf, u okvirima zakona, mirnim putem i u slobodarskom duhu.
„Kada kažem u okvirima Zakona, prevashodno mislim na Zakon o povraćaju imovine crkvama i vjerskim zajednicama, koji postoji ali se nažalost, kada je u pitanju Islamska zajednica ne poštuje, rekao je efendija Šaćirović i nastavio, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nekim drugim crkvama i vjerskim zajednicama imovina se vraća, a imovina Islamske zajednice se uništava, ona se uzurpira i otima. Čak se dovodi i žandarmerija u ratnoj opremi sa puškama, na insistiranje ministra Ljajića. Kako vam je već poznato jutros u ranim jutarnjim časovima više stotina žandarma je upalo na vakufsku parcelu na Hadžetu, na vakuf Mearif, okupiralo je i samim tim se stavilo na stranu onih koji krše zakon, čine lopovluk nad Islamskom zajednicom i vakufskom imovinom. Cilj režima jeste da i na ovaj način pokuša srušiti Islamsku zajednicu, jer poznato vam je da već duži period, režim napada čelnike Islamske zajednice, njene službenike, njene vjernike i njenu imovinu.“
Osvrćući se na obraćanje gradonačelnika Mahmutovića efendija Šaćirović je rekao sljedeće:
„Gradonačelnik je panično iznio par neistina i upotrebio nekoliko veoma teških i uvredljivih riječi na račun časne ahmedije i vjerskih službenika. Ja se neću služiti teškim riječima ali želim napomenuti daje gradonačelnik Mahmutović vjerovatno zaboravio da u tradiciji sandžačkih Bošnjaka upotreba teških riječi ima veliku težinu, a zaboravio je i šta slijedi nakon upotrebe teških riječi. Nikakva funkcija niti zvanje ne mogu mu obezbijediti mir i bežanje od odgovornosti pred svojim narodom i odgovornosti pred Bogom. Upozoravam sve one koji vrijeðaju dostojanstvo časne ahmedije, vrijeðaju dostojanstvo vjerskih službenika, vrijeðaju vakuf tako što ga napadaju, da očekuju sud naroda, da očekuju pravdu, i da taj sud nikako ne mogu izbjeći. Novi Pazar je grad sagraðen na vakufu, i opšte poznato je da mnoge starije porodice, a i mlaðe generacije, pamte da svi oni koji su dirali u vakuf, uzurpirali ga i otimali, bili su poniženi, dali oni lično ili njihove porodice.“
Nakon ovih uvodnih riječi efendija Šaćirović je na video bimu pokazao dokumentaciju, posedovne listove, kopije planova i razna rješenja kojima se dokazuje da je vakuf Mearif u vlasništvu Islamske zajednice i da je pokrenut postupak o vraćanju cijelokupne vakufske imovine.

Sample Image

Rješenje kojim se oduzima parcela 4437. koje je u jučerašnjem obraćanju pomenuo Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović i priznao da je ona vakuf.
Postoji rješenje iz 1985. godine da se uzima iz posjeda gradsko graðevinsko zemljište broj 4437/3 u vlasništvu Islamske zajednice, i na osnovu posjedovnog lista broj 184 potvrðuje se da je u pitanju vakuf Mearif.

Sample Image

Rješenje u kojeme se kaže: „Uzima se iz posjeda nacionalizovano gradsko graðevinsko neizgraðeno zemljište na delu katasterske parcele broj 4438/54 sopstvenika Islamske vjerske zajednice“.
Gospodin Mahmutović je vješto iskoristio nehotičnu grešku naših pravnika koji su zaboravili da u dopisu koji je poslat gradskoj upravi dopišu i ovaj broj 4438 već su samo upisali broj 4437, pa je manipulisao sa emocijama graðana i govorio neistinu da ovo nije vakufsko dobro. Ovo jeste vakufsko dobro i parcela 4438 je oduzeta Islamskoj zajednici.

Sample Image

Stara kopija plana iz 1953. godine i pokazuje vakuf Merif. Cio Hadžet je vakuf Mearif. Pod katasterskim brojem 4437 je parcela na kojoj se nalazi ona mala kućica koja i danas plaća kiriju islamskoj zajednici. Na suprotnoj strani parcele je u vrijeme Slobodana Miloševića napravljena zgrada sa stanovima, pored koje oni sada prave zabavište. Parcela 4438, sva pripada vakufu Mearif.

Sample ImageNova
kopija plana pokazuje i sadašnji objekat kojega oni grade. Tačno je, ne gradi
se na njoj, ali se gradi na parceli 4438 koja je takoðer vakufska.

Sample Image

Posedovni list broj 184. Sav ovaj vakuf Mearif se vodi pod brojem posedovni list 184. Vakufv Mearif, Novi Pazar i veoma bitno da je stavka „deo poseda“-„ceo“. 

Sample Image

Ovaj posedovni list pokazuje koliko su bili brutalni komunisti, ali su nažalost ovi naši sada nazovi muslimani su brutalniji kada je u pitanju otimanje vakufskog. Oni su svu ovu parcelu dijelili na nekoliko brojeva. 4436, 4437, 4438, 4439, itd.

Sample ImageOvaj dokumenat je
veoma bitan. Radi se o kopiji čiji original se nalazi u fascikli Centra u
Kruševcu Direkcije za povraćaj imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Ovaj
dokument je dobijen kada je u septembru 2008. godine predata dokumentacija za
povraćaj imovine uključujući i parcelu 4438.


 

Veoma je bitno da
je stavka „osnov oduzimanja“ – „bez osnova“. Ovo je sve oduzeto bez osnova. Na
osnovu Zakona o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama sve ono što je
u fazi povraćaja po članu 36 ovog Zakona od prvoga maja 2006. godine, nije
dozvoljeno bilo kakvo raspolaganje imovinom koja je po odredbama ovog zakona
predmet vraćanja, niti zasnivanje hipoteke, zaloga ili zakupa na tu imovinu.
Zabrana iz stava 1 ovog člana prestaje da važi danom donošenja konačnog
izvršnog rešenja Direkcije kojim se odlučuje o zahtjevu za vraćanje imovine.

Direkcija još
nije odlučila i nema pravo Gospodin Mahmutović, niti gospodin ministar Ljajić u
srpskoj vladi da kradu vakufsku imovinu i da govore neistinu i obmanjuju
javnost. Ovo je vakufska imovina i mi ćemo je braniti.

Sample Image

Ovo je posedovni list iz 1985. godine.

Sample ImageOvo je zahtjev
direkciji za restituciju imovine primljen u direkciji 29. septembra 2008. godine,
posedovni list 184 i 6649.

Ovdje se ponovo
vraćam na ono što su komunisti radili, na koliko brojeva je vakuf Mearif
podijeljen. od 1329/2 pa redom. Nas interesuju parcela 4437 i parcela 4438 na
kojoj se gradi obdanište.

Po zakonu niko
nema pravo da gradi, uzima i otima vakufsku imovinu. Ona je i dalje vakufsko
dobro, a nikako gradsko i opštinsko kako juče reče gospodin Mahmutović.

Sample Image

Katasterski broj 4438/1-97 je isparčan na devedeset sedam dijelova. Ovo nema nigdje osim u državi Srbiji.