Izgradnja islamskog centra u Rožajama

ImageU srijedu, 20.10.2010. godine, učinjen je još jedan korak ka
infrastrukturnom jačanju Islamske zajednice u Rožajama. Naime, potpisan je
ugovor o izgradnji Islamskog centra u Rožajama izmeðu Islamske zajednice
u Crnoj Gori i firme BERING d.o.o. 

U ime Islamske zajednice ugovor je
potpisao Omer Kajoshaj, direktor kancelarije za odnose sa inostranstvom,
a ispred BERING kompanije direktor Mirsad Džudžević.

islamski-centar-rozaje-2010

Radi se o projektu površine 983 m2, a ugovor je potpisan na 699.445
€. Islamska banka za razvoj iz Džedde je za ovaj projekat izdvojila
444.000 dolara. Kako je predviðeno, objekat bi trebao da bude dovršen u
roku od dvije godine, ukoliko se postigne predviðena dinamika izvoðenja
radova.

Izvor: Monteislam.com