Zašto nema znakova na putu

| Glas islama | Broj 200 | Analize | Autor: Sead Šaćirović |
ImageNi do dana današnjeg putnici namjernici ne mogu naći znaka koji bi im olakšao kretanje ka pomenutim kulturno-historijskim spomenicima, jer ljudi iz gradske vlasti sprovode jednoumlje, pokazuju nezainteresovanost za očuvanje svoje vjere, kulture i tradicije, njihova lijenost prelazi sve granice tolerancije i oni na ovaj način još jednom pokazuju koliko ne zaslužuju da vode ovaj grad i zastupaju narodne interese.

Najgori dušmanin je tvrdoglav insan, i to najčešće samom sebi. Inače, tvrdoglavi ljudi miješaju jednoumnost sa hrabrošću, pa na kraju ispadnu neznalice i poraženi. Tako je sa Gradskom upravom u Novom Pazaru. Naime, već duži niz godina Islamska zajednica traži od Gradske uprave i nadležnih javnih preduzeća da se vidno znakovima na prilaznim putevima obilježe pravci kretanja ka novopazarskim islamskim kulturno-historijskim spomenicima, kao što su Altun-alem džamija, Hadži Huremova – Bor džamija, Lejlek džamija i druge džamije, te stari Gazi Isa-begov hamam, Stara Novopazarska banja, Stari han, Vojna turska tvrðava u gradskom parku, Gazi Isa–begova medresa, Fakultet za islamske studije i još ponešto. To treba učiniti isto onako kako su vidno obilježeni znakovi koji pokazuju kretanja ka srpskim spomenicima i pravoslavnmim manastirima. Ti znakovi već godinama postoje, za njih ima i para i sredstava, ali kada su u pitanju islamski spomenici onda nema volje, želje ni novaca za realizaciju ovog projekta.

Nemar Gradske uprave

Ljudi iz SDP-a, koji čine okosnicu vlasti u Gradskoj upravi, nisu svjesni značaja i vrijednosti islamskih spomenika, vjere i kulture, pa zato ne realizuju pomenute zahtjeve u praksi. Ni do dana današnjeg putnici namjernici ne mogu naći znaka koji bi im olakšao kretanje ka pomenutim kulturno-historijskim spomenicima, jer ljudi iz gradske vlasti sprovode jednoumlje, pokazuju nezainteresovanost za očuvanje svoje vjere, kulture i tradicije, njihova lijenost prelazi sve granice tolerancije i oni na ovaj način još jednom pokazuju koliko ne zaslužuju da vode ovaj grad i zastupaju narodne interese. Oni svojim neradom samo potvrðuju tezu velikosrpskih nacionalista koji žele da prikriju istinu o postojanju muslimana Bošnjaka na ovim prostorima tako što će zameti svaki trag o njihovim vjerskim i kulturno-historijskim spomenicima. Umjesto da ulažu u očuvanje spomenika kulture, na snazi je sistematsko urušavanje istih. Nišani se namjerno lome i prekrivaju asfaltom, Stari han se ruši, čak i kamion gradskog komunalnog preduzeća „slučajno“ udara u ovo značajno zdanje. Banja se ruši, Hamam propada. Stara tvrðava u gradskom parku polako ali sigurno ostaje bez svog kamenja. Još za Suljova vakta je počelo njeno urušavanje zarad izgradnje neke „scene na otvorenom“. Nikada niko nije saznao gdje je završilo obraðeno kamenje sa Gradske tvrðave.

Jednom je neki monah optužio Turke da su rušili Ðurðeve stupove i gradili tvrðavu u gradu. Nije valjda došlo vrijeme da se kamenje sa tvrðave vraća gore, na brdo? Možda je neko povjerovao u monahovu priču – ništa danas nije čudno?!

Satiranje i uništavanje muslimanskih mezarova

Što bi gradska vlast postavljala znakove na putevima kada ona  napada vakufsko dobro i kulturno-historjske vrijednosti. U prošlom broju smo dokumentovano pokazali uz fotografije kako gradska vlast satire i uništava muslimanska groblja da bi preko njih nabacivala asfalt. Postavljamo pitanje da li su grobovi izmješteni, a ako nisu kako može da  se desi da danas automobili i pješaci gaze po kostima naših predaka? Ako jesu gdje su kosti tih nevinih ljudi, čuvara našeg identiteta i boraca za očuvanje Novog Pazara? Gdje su polomljeni nišani? Kamo su odnešeni? Zašto nisu sačuvani kao kulturno i vjersko blago sa ogromnom umjetničkom vrijednošću? U svemu rečenom leži odgovor zašto gradska vlast ne postavlja putokaze ka našim vjerskim i kulturno-historijskim spomenicima. Zato što ne želi da se o njima zna, čuje i vidi.

Neko će pitati šta je sa Starim hanom, Hamomom, Banjom? Zašto toga nema na turističkim znakovima i kako će turista znati da doðe kada nema znakova na putu da ga do spomenika od neprocjenjive vrijednosti dovede?

Dok god nemarni, nesavjesni, pohlepni, tvrdoglavi i senilni ljudi budu vodili Novi Pazar mi nećemo imati znakove. Ali, nepostojanje znakova na putu otvara oči ljudima i raða im nove znakove u glavama, nove signale koji im govore i upućuju ih da znaju istinu, da više nikada ljudi poput onih koji čine sadašnju Gradsku upravu ne doðu na vlast. Svakim novim danom raðaju se novi znakovi koji naslućuju politički pad tvrdoglavih i pohlepnih!