Škole bez bošnjačkih imena

| Glas islama | Broj 201 | Analize | Autor: Sead-ef. Šaćirović |
ImagePored toga što u školskim programima bošnjačko-muslimanska djeca moraju čitati i učiti napamet Njegoševe rasističke izjave i genocidne formulacije, ona moraju čitati u lektirama za 6. razred osnovne škole „Hajduk Stanka“ koji “poseče turski (muslimanski) vrat, pa kada krv šikne i poprska vas, vazdan smrdite Muhamedom”.

Širom Sandžaka postoje na desetine osnovnih i srednjih škola u kojima apsolutnu većinu čine djeca bošnjačke nacionalnosti. Meðutim, nazivi tih škola nisu u skladu sa nacionalnom pripadnošću njihovih ðaka, niti odslikavaju volju većine koja zahtijeva da  škole ponesu bošnjačka imena. 

Politika stalne diskriminacije i segregacije prema Bošnjacima od strane režima najviše se osjeća u obrazovnom sistemu države Srbije koji je jako netolerantan prema pripadnicima bošnjačke manjine. Pored toga što u školskim programima bošnjačko-muslimanska djeca moraju čitati i učiti napamet Njegoševe rasističke izjave i genocidne formulacije, ona moraju čitati u lektirama za 6. razred osnovne škole „Hajduk Stanka“ koji “poseče turski (muslimanski) vrat, pa kada krv šikne i poprska vas, vazdan smrdite Muhamedom”. Muslimanska djeca iz muzičke kulture pjevaju opelo i liturgiju, što predstavlja pravoslavno obredoslovlje i nikako nije dio kulture muslimana Bošnjaka. Muslimanskoj djeci je školska slava Sveti Sava koji je pravoslavni svetac i muslimanska djeca sa tom slavom nemaju ništa, osim intenciju režima da ih putem obrazovnog sistema asimilira i udalji od svoje vjere i nacije. O ovoj temi je ranije bilo riječi u našem listu, a sada nam je želja da spomenemo imena škola u Sandžaku i na taj način dokažemo koliki je stepen diskriminacije po ovom pitanju prema muslimanima Bošnjacima.

Osnovne škole u Novom Pazaru

Rifat Burdžović Tršo,
Jovan Jovanović Zmaj,
Stefan Nemanja,
Ðura Jakšić,
Vuk Karadžić,
Desanka Maksimović,
Aleksandar Stojanović Leso,
Rastko Nemanjić,
Bratstvo,
Jošanica,
Selakovac.

Samo jedna osnovna škola u Novom Pazaru nosi muslimansko bošnjačko ime. Bošnjaci čine 87% stanovništva u Novom Pazaru.

Tutin

Rifat Burdžović Tršo,
Meša Selimović,
Dr Ibrahim Bakić,
25. maj,
Vuk Karadžić,
Aleksa Šantić,
Aleksa Ðilas Bećo,

U Tutinu je nešto drugačija slika, ali ni tu nije proporcionalno imenovanje škola u odnosu na broj  Bošnjaka u Tutinu kojih ima 99%. I u Tutinu su Bošnjaci diskriminisani po ovom pitanju.

Sjenica

Rifat Burdžović Tršo,
Jovan Jovanović Zmaj,
Svetozar Marković,
Vuk Stefanović Karadžić,
Bratstvo i jedinstvo,
12. decembar,

U Sjenici samo jedna škola nosi bošnjačko ime uprkos činjenici da Bošnjaci čine preko 85% stanovništva Sjenice.

Prijepolje

Dušan Tomašević Æirko,
Boško Buha,
Svetozar Marković,
Mihajlo Baković,
Vladimir Perić Valter,
Mihajlo Baković,
Sveti Sava,
10. oktobar.

U Prijepolju je diskriminacija najdrastičnija i najteža. Iako muslimani Bošnjaci u ovom gradu imaju blagu većinu, niti jedna osnovna škola ne nosi bošnjačko ime.

Priboj

Vuk Karadžić,
Branko Radičević,
Nikola Tesla,
Desanka Maksimović,
9. maj.

U Priboju muslimani Bošnjaci nemaju ni jednu osnovnu školu sa njihovim imenom. I ovdje je diskriminacija potpuna.

Nova Varoš

Živko Ljujić,

Samo je jedna osnovna škola u Novoj Varoši. Da ima još jedna vjerovatno bi se zvala po imenu četnika Vuka Kalaitovića, kome je skoro podignut spomenik u novovaroškom selu Štitkovo.

Ovo su podaci o nazivima OŠ u gradovima Sjevernog Sandžaka. Potrudit ćemo se da u nekom narednom broju našeg lista iznesemo podatke o imenima škola u Južnom Sandžaku.

Nadamo se da će bošnjački političari konačno shvatiti stepen diskriminacije nad svojim narodom, te da će se već jednom potruditi da bar u oblasti školstva nešto urade i poboljšaju stanje. Ali, dok su Sejdo i Rahman bošnjački predstavnici, nada je jalova i pirova stvar.