Historijski i kulturološki procesi u Sandžaku

Meðunarodni simpozijum

Historijski i kulturoloski procesi u Sandžaku

Dom kulture u Prijepolju, 03. i 04.12.2010.

Sesija 1, 03.12.2010.

 

Sesija 2, 03.12.2010.

 

Sesija 3, 03.12.2010.

 

Sesija 4, 04.12.2010.