Ko govori u ime islama protiv islama

| Glas islama | Broj 208 | ANALIZE | Dr. hfz. Almir Pramenković |
ImageOno što neki nazivaju sukob zapadnog i muslimanskog svijeta
intezivirano je nakon 11. septembra 2001. godine. Nasilje raste geometrijskom
progresijom, a muslimani su, nepravedno, žrtve globalnog terorizma.

Danas se
terorizam i vjerski ekstremizam nalazi na optuženičkoj klupi i svi jezici i
pera sa svih strana su se okrenuli protiv njega. Zato se islam sve više
povezuje sa terorizmom, jer na Zapadu postoji tendencija da terorizam i islam
proističu iz istog pogleda i shvatanja. Cilj toga jeste da se muslimani dovedu
u poziciju optuženog faktora društva i da se opstruira njihov rad i
razmišljanje. To je dobro osmišljen konstrukt da se islamu oduzme etička,
kulturna i politička legitimacija da zagovara ljudska prava. Kada se pojavi
kršćanin velike brade za njega se ne kaže da je potencijalni terorista, dok je
musliman duge brade potencijalni terorista. To samo svjedoči da je islam na
Zapadu reduciran na teroristički koncept ili samo politički. Dakle, uprkos civilizacijskom
razvoju savremenog svijeta Zapada, islamofobija živi u podsvijesti zapadnog
čovjeka. Razlog tome leži u činjenici da su Evropljani i Amerikanci svoje
stavove preuzeli iz Srednjeg vijeka. Neka istraživanja pokazuju da 44%
Amerikanaca smatra da su muslimani previše ekstremni, 22% kaže da ne bi voljeli
muslimana za susjeda, dok skoro polovina vjeruje da muslimani nisu lojalni
Americi. Nameće se jednostavno pitanje: šta je proizvelo ovakav odnos prema
muslimanima? Ko to govori u ime muslimana? Gallupovo istraživanje pokazuje da
2002. godine većina Amerikanaca ne zna ništa o muslimanima, osim što dobijaju
kroz medije. Danas u svijetu živi oko milijardu i po muslimana. Svaki peti
musliman je Arap. Većina muslimana živi u Aziji i Africi, milioni su u Evropi,
Americi. Oko 90% muslimana izjavljuje da je vjera važna u njihovom životu.
Većina muslimana želi da im Šerijat bude izvor života, kao što većina
Amerikanaca želi Bibliju. Islamski koncept je takav da uči muslimana da
ljubomorno čuva svoju vjeru, ali da poštuje tuðu. Koncept islama je biti
koristan član društva, pomagati ljudima, unapreðivati svijet oko sebe. Takvom
konceptu se danas spočitava terorizam, fundamentalizam i na taj način širi
islamofobija, opravdavajući tako sve što je usmjereno protiv islama i
muslimana. Toni Bler opravdava invaziju na Irak ovako: „Suočavamo se sa
prijetnjom i haosom država koje mrze naš način života i našu demokratiju.“ Papa
Benedikt je 2006. godine rekao da je kur’anski princip „nema prisile u vjeru“
objavljen u fazi kada je Muhammed a.s. bio slab, a kasnije je zamijenjen. Na
ovaj način se šire stereotipi o islamu kako bi se dokazala fiktivna teza da je
islam prijetnja zapadnoj civilizaciji.

Uzroci terorizma su psihološki, sociološki, ekonomski,
politički, a najmanje religijski. U gore spomenutom istraživanju samo 7%
muslimana kaže da su napadi 11. septembra opravdani. Logično je i pravedno da
se zbog 7% ne smatraju svi muslimani ekstremistima. Još čudnije je to što je u
časopisu „Washington Times“ objavljen tekst u kojem se kaže da Zapad nije u
ratu s terorizmom, već sa islamom. S druge strane, u Americi većinu
terorističkih napada u posljednjih 15 godina izvršile su kršćanske terorističke
grupe. Katolički, luteranski aktivisti bombardovali su barove u kojima se
okupljaju homoseksualci, ubijali medicinsko osoblje koje vrši abortuse.

Zbog diskriminacije prema 14 miliona Jevreja nastao je
termin antisemitizam. U Njemačkoj je protuzakonito poricati holokaust. Zbog
diskriminacije prema 1,5 milijardi muslimana nastao je termin islamofobija.
Strah je povećan činjenicom da Evropa može biti islamizirana u euroarabiju.
Bernard Luis je rekao 2007. godine da će do kraja ovog stoljeća Evropa biti
islamska.

Ono što je najdegutantnije jeste to što se takvi glasovi
čuju od muslimana koji govore u ime islama protiv islama. Takav je autor skoro
objavljene knjige „Propast islamskog svijeta“ egipatskog autora koji živi u
Njemačkoj, Hameda Abdusselama. On, neobjektivno i pogrešno, navodi mnoge uzroke
propasti islamskog svijeta, meðu kojim spominje duhovnu ukrućenost i izolovanje
od svijeta u kojem žive. Meðutim, islam je bio i ostat će uzrokom uspjeha
muslimana bez obzira kako ga predstavljali.