Otvaranje Vakufske kuhinje u Priboju

Centar za humanitarni rad „Hajrat" koji radi
pri Islamskoj zajednici i u saradnji sa Bošnjačkom kulturnom zajednicom
otvorio sedmu Vakufsku kuhinju. Ovime je zaokružen projekat otvaranja
Vakufskih kuhinja u sjevernom dijelu Sandžaka, i sada svi gradovi, počev
od Novog Pazara pa sve do Priboja imaju po jedan objekat ove vrste.