Odbor za zaštitu ljudskih prava BNV pisao predsjednici Parlamenta

ImagePredsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava BNV prof. dr.
Admir Muratović pisao je predsjednici Parlamenta Republike Srbije g-dji Slavici
Djukić  Dejanović. Pismo prenosimo u
cjelosti.

Poštovana,

Dana 22.10.2001.godine, navršiće se 19 godina od kako su
pripadnici paravojne formacije „Osvetnici“ kojom je komandovao Milan Lukić,
izvršili otmicu sedamnaest gradjana SRJ bošnjačke nacionalnosti u mestu Mioče
koje se nalazi na samoj granici sa BiH. Otmičari su tada zaustavili autobus
koji je saobraćao na relaciji Rudo – Priboj i nakon legitimisanja putnika iz
autobusa izveli žrtve nakon čega su ih kamionom odvezli u Višegrad. Od tada
imenovanim se gubi svaki trag.

27.02.2011. godine, navršilo se punih osamnaest godina od
kada su pripadnici iste paravojne formacije, kojom su komandovali Milan i
Sredoje Lukić, na željezničkoj stanici Štrpci kod Rudog iz voza 671 izveli
osamnaest Bošnjaka i jednog Hrvata i odveli ih u nepoznatom pravcu. Svi detalji
otmice su ostali nepoznati, posmrtni ostaci svih pogubljenih civila nisu
pronaðeni, porodicama stradalih niko od državnih zvaničnika nije ponudio niti
moralnu, niti materijalnu, niti bilo kakvu drugu satisfakciju, a
najporažavajuće je što još uvijek ovaj stravični zločin protiv civilnog
stanovništva nije doživio sudski epilog.

Takodjer, ove godine se navršava 18 godina od kako je
započeo montirani politički proces protiv 45 Bošnjaka, tokom kojeg je, u
policijskim kazamatima, prebijeno više od 17.000 Bošnjaka. Ni ovaj državni
teror nad nedužnim stanovništvom Sandžaka nije doživio sudski epilog, naprotiv,
vinovnici istog, iz redova službenika Policije su oslobodjeni krivice, a neki i
nagradjeni.

Obzirom na činjenicu da smo u obavezi, kao najviše predstavničko
tijelo Bošnjaka u ovoj zemlji istražiti i saopštiti istinu javnosti o ovim
zločinima, pozivamo Vas da imenujete po jednog predstavnika u mješovitu
komisiju u kojoj će biti kako predstavnici BNV-a, tako i predstavnici Narodne
Skupštine Srbije i predstavnici Savjeta Evrope, koja bi imala za cilj da se
konačno ispita ko su nalogodavci a ko izvršioci ovih najvećih, u savremenoj
historiji, zločina nad Bošnjacima u ovoj zemlji.

Smatramo da je utvrdjivanje činjenica o ovim zločinima od
izuzetne važnosti za mir i stabilnost u Sandžaku i Srbiji, čime bi se
doprinijelo uspjehu evrointegracije ovih prostora.

Ova komisija biće formirana u narednih mjesec dana.

Izvor: BNV.rs