Fakultet za islamske studije – Srce Novog Pazara

| Glas islama | 210 | OBRAZOVANJE | Autor: Aida Rašljanin |
ImageUprkos tome što je ummet u požaru, uprkos svim
iskušenjima kojima su ljudi izloženi, prave, istinske vrijednosti lako
se mogu prepoznati, a što je najbitnije, Allahovom voljom, one i opstoje
sebebom onih koje Allah odabra da ponesu emanet. 

Davne
2001. godine pomagači Allahove vjere su osjetili potrebu da i nakon
Medrese nastave studirati islam i njegove nauke. Upravo te godine je
otvorena Islamska pedagoška akademija, koja tek kasnije, 2006. godine
prerasta u Fakultet za islamske studije, koji se nalazi u zgradi
Islamskih ustanova, u centru Novog Pazara. Ovaj fakultet danas
predstavlja pravo bogatstvo za grad Novi Pazar, koji je uvijek bio
simbol islama.

Fakultet za islamske danas broji preko 130
studenata, koji svojim studiranjem i učenjem na različite načine
doprinose zajednici u kojoj živimo. Na Fakultetu postoji šest odsjeka:
Kur'an i Sunnet, Šerijat, Da'va i mediji, Akaid i komparativne religije,
Orijentalistika i Religijska pedagogija. Ono što ga čini posebnim jeste
mnoštvo predmeta iz raznih oblasti, tako da onaj koji studira bilo koji
od ovih odsjeka doista ima priliku dobro da se informiše o svemu što mu
u životu od koristi može biti. Ono što se da primijetiti jeste da
studenti nikada ne gube volju za studiranjem (osim uslijed nekih svojih
ličnih problema), budući da za predavače i profesore imaju pravo blago.
Dr. Šefik Kurdić, Dr. Sulejman Topoljak, Dr. Džemaludin Latić, Dr. hfz.
Safvet Halilović, Dr. Ismail Palić, Hfz. Bajram Ajeti, Dr. hfz. Metin
Izeti i mnogi drugi na čelu sa upravom Fakulteta koju čine: Dr. hfz.
Almir Pramenković, koji odavlja funkciju dekana, zatim Dr. Mehmed Mešić,
Mr. Hajrudin Balić i Senad Saračević, jesu ličnosti koje pomažu ovim
mladim ljudima da hrabro i sigurno koračaju naprijed.

Sample Image

Nedavno upitasmo jednog studenta IV godine
Fakulteta za islamske studije o njegovom studiranju, pa nam je kazao
sljedeće: „Doista je ovaj fakultet milost od Allaha sa svim profesorima
koji nam predaju.“ Osim sakupljanja znanja, na Fakultetu za islamske
studije mnogi studenti su pronašli sebe u raznim sekcijama koje vodi
Studentski parlament. Neke od tih, poput poezije, proze, glume, jako su
dobro poznate našem narodu kroz mnoge umjetničke večeri koje studenti
Fakulteta u toku godine organizuju. Neizbježno je spomenuti Akademski
hor Fakulteta za islamske studije koji svaki skup prelijepim ilahijama i
glasovima uljepša. Prošle godine studenti Fakulteta za islamske
studije, jedinog fakulteta ovog profila u zemlji, ušli u historiju
Bošnjaka izdavanjem prvog studentskog časopisa koji se naziva „Talib“.
Zašto i časopis? Zato što u životu svakog čovjeka, a pogotovo učenika i
studenata, pisana riječ je najvrjednije blago koje posjeduju, jer njome
dopiru i do najskrovitijih dijelova srca i probijaju najtvrðe barijere
umova. Upravo voðeni plemenitim riječima Allahovog miljenika Muhammeda
a.s. o vrijednosti znanja koje čovjek ostavi iza sebe, da je to dobro
koje vrijedi poslije smrti, uzgajali su želju za osnivanjem časopisa i
ostavljanjem trajne sadake generacijama poslije njih. Sada je u pripremi
drugi broj „Taliba“, kojeg očekujemo u drugom semestru, ako Bog da.

Kada smo kod semestara, spomenut ću da je prvi
semestar završen, drugi je počeo prije oko mjesec dana. Na sjednici svih
studenata primijetilo se da su zadovoljni, a ukoliko neko nije bio,
Fakultet je pružio mogućnost aprilskog roka, što je novina od ove
godine. Inače, studneti imaju pet rokova u toku godine za polaganje
ispita.

Ono što je takoðer zanimljivo jesu ekskurzije koje
Fakultet organizuje svake godine, kao i jednodnevni izleti, gdje se svi
lijepo odmore, kako bi se spremnije borili da Allahova riječ bude
gornja. Sve što je vrijedno ima svoju cijenu i nije jednostavno očuvati,
ali uz istinsku borbu, trud, rad, a prije svega oslanjanje na Gospodara
svih svjetova, to je ono što neminovno dolazi. Mnogi su se trudili da
obeshrabre ove mlade talente, ali su studenti Fakulteta za islamske
studije jačali svoju želju i upornost, imajući u vidu činjenicu da sve
što je vrijedno ima svoju cijenu, a oni su spremni platiti mnogo više
nego što treba. Njihovi radovi su mostovi izmeðu duše i razuma, ljubav prema Stvoritelju i domovini, a samim tim i prema čovjeku.

Sample Image

Uzgred, evo šta studenti kažu…

„Upisati i studirati Fakultet za islamske studije
doista je bio pravi izbor i velika počast za mene, budući da sam kao
svršenica Medrese odlučila nastaviti ovim putem i usavršavati se na tom
polju. Mogu reći da sam jako zadovoljna samim Fakultetom i svim onim što
on nudi, jer osim dobrog obrazovanja Fakultet za islamske studije pruža
i širok spektar drugih vrijednosti koje su veoma značajne za formiranje
ličnosti. Molim Uzvišenog Allaha da pomogne svima onima koji su na
raskršću da se odluče za pravi put i naprave najbolji izbor, a to je da
upišu Fakultet kojeg toplo preporučujem i za koji mjesec, inšallah,
završavam.“

Alma Doljanac, IV godina

 

„Osjećam se ponosnim i počašćenim što pripadam
instituciji islama, tačnije Fakultetu za islamske studije. Grandiozan
fakultet sa širokom lepezom ponuda, kako moralnih, tako i edukativnih
kvaliteta, predstavlja ovo o čemu o govorimo. Dati posebnu energiju,
usmjeriti čovjeka na dobro, ne znam koja to institucija umije bolje od
FIS-a. Ponosan sam što imam FIS kao najboljeg druga.“

Emil Škrijelj, III godina, smjer Šerijat

 

„Studirati Fakultet za islamske studije je
zasigurno nešto posebno za svakog studenta ovog fakulteta, ali isto tako
i za svakog graðanina ove države, budući da se ovdje možemo edukovati
na svim poljima. Fakultet za islamske studije nam pruža obrazovanje i
vaspitanje koje će nam koristiti tokom čitavog života. Nadamo se će
Allah uvijek biti zadovoljan našim radom i da ćemo biti studenti od
kojih će Sandžak imati koristi, da ćemo naučiti da cijenimo i čuvamo
svoje vrijednosti, kako nikada ne bi izdali svoju vjeru i svoj narod, ma
šta god da se desi.“

Fatima Fejzović, II godina, smjer Šerijat

 

„Čast mi je studirati Fakultet za islamske studije
budući što sam izabrala ono čime napajam svoju dušu i srce. Jako sam
zadovoljna kadrom i radom ove institucije, kao i onima koji nas predvode
u svemu ovome. Studenti Fakulteta za islamske studije su uvijek bili
uzor ostalim studentima, kako u obrazovanju, tako i u vaspitanju.“

Zejna Plojović, II godina, Religijska pedagogija

 

„Kao student I godine ne mogu puno reći osim da sam
presretan što se nalazim meðu muslimanima koji su me prihvatili kao
člana porodice.“

Sead Avdović, I godina

 

„Fakultet za islamske studije – moj izbor.“

Irfan Klica, III godina, smjer Šerijat

 

Na kraju, kazat ćemo ono što je rekla redakcija
„Taliba“ na promociji istog: „Dajte nam ruku, jer pružena ruka nas
ohrabruje, otklanja sumnje, daje nam nadu i entuzijazam da nastavimo i
dalje pisati. Poštujemo svačije mogućnosti izraza i pisanja, posebno
dajemo priliku mladim piscima da se afirmišu. To je ono što je cilj
našeg Taliba, kako ne bismo lutali i tražili puteve izražaja, bez oslonca, bez informacije sa jednog mjesta…“