Istina o Hadžetu – Sandžačke heroine

Emisija koja istažuje genocid nad Bošnjacima Hadžeta, a u produkciji
Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Bošnjačkog nacionalnog
vijeća.
Autor i voditelj emisije: DR. ADMIR MURATOVIÆ