Devet godina Univerziteta u Novom Pazaru

ImageDanas je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru
obilježena deveta godina od osnivanja Univerziteta, manifestacijom „Dan
univerziteta“ i svečanom dodjelom diploma studentima koji su diplomirali u
periodu od 30. marta prošle do 30. marta ove godine.
Diplome je danas dobilo ukupno 585 diplomanata
Internacionalnog univerziteta koji su diplomirali na odjeljenjima ovog
Univerziteta u Novom Pazaru, Beogradu, Nišu Pančevu i Subotici.

U okviru manifestacije „Dani univerziteta“ prireðen je bogat
kulturno-umjetnički program, a Univerzitet su, pored studenata i njihovih
roditelja, posjetile brojne delegacije i predstavnici Univerziteta iz
okruženja. Na svečanosti su bili prisutni predstavnici Univerziteta iz Tuzle i
Zenice, Bosna i Hercegovina, zatim predstavnici Internacionalnog univerziteta
iz Struge i Univerziteta FON iz Skoplja, Makedonija, kao i predstavnici
Univerziteta Trakija iz turske i predstavnici fondacije Mehmet Akif Ersoj iz
Turske. Pored musafira sa Univerziteta u okruženju svečanosti su prisustvovale
i brojne delegacije iz vjerskog, kulturnog i političkog života Sandžaka.
Delegacija Islamske zajednice u Srbiji i predstavnici političkih partija koje
okupljaju Bošnjake Sandžaka.

Posebno je značajna posjeta koju su upriličili šef misije
OEBS-a u Srbiji, Dimitrios Kipreos, ambasador Austrije Clemens Koja, ambasador
Holandije Laurent Stokvis i Wiliam Infante, koordinator Ujedinjenih Nacija i
predstavnik UNDP-akoji su obišli Univerzitet i u dugom i prijatelskom razgovoru
sa rektorom prof.dr. Mevludom Dudićem dali podršku Internacionalnom
univerzitetu i čestitali diplomantima.

Specijalni gost svečanosti bio je pjesnik Abdulah Sidran
koji je u svojoj besjedi koja se odnosila na apsurd istakao da se apsurd života
može prevazići samo pobjedom.

{gallery}dan UNINP, 30.03.2011{/gallery}

Rektor Univerziteta prof.dr. Mevlud Dudić je u svojem
obraćanju čestitao studentima i diplomantima i istakao da će se Univerzitet i
dalje razvijati u pravcu poboljšanja uslova studiranja i povećanju znanja koje
će studenti dobijati i svečano je objavio da je od danas Internacionalni
univerzitet u Novom Pazaru ovlašćen od američkog Univerziteta Heritejdž da može
izdavati i američke diplome za sve studente u narednom periodu.

Na kraju svečanosti diplomantima i svim prisutnima se
obratio predsjednik Univerziteta, glavni muftija Muamer ef. Zukorlić koji je
rekao da u njegovoj duši danas stanuje sreća, koja je u prvom planu. Muftija je
govorio i o univerzalnosti znanja koje studenti stiču na Univerzitetu i izmeðu
ostalog je rekao:

„Samo skladno znanje izmeðu svoje snage, moći i kvaliteta,
ali i svoje produhovljenosti i svoje humanosti, a to se mjeri na vagi
podreðenosti čovjeku jeste pravo znanje i to je bio i ostao ideal nastanka i
razvoja ovoga Univerziteta. Najbolje znanje, najkvalitetnije znanje,
univerzalno znanje, ekspertsko znanje ali podreðeno čovjeku, njegovim
vrijednostima u pojedinačnom, porodičnom i kolektivnom smislu. Dansa vam sa
ovoga mjesta svjedočim da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru stožer
sreće slobode i humanosti. Svim diplomantima, njihovim roditeljima,
profesorima, cijeloj univerzitetskoj porodici koja se danas izlila iz korita
univerziteta. Porodici u kojoj danas sudjeluje Novi Pazar i cijela balkanska
regija od srca čestitam sa željom i uvjerenjem da su diplome simboli u njihovim
rukama koji ih moralno, duhovno i akademski obavezuju da budu dobri i korisni
ljudi koji će donositi dobro za sebe, svoje porodice i svoju zajednicu.“

Nakon govora Glavnog muftije diplomantima su dekani
departmana na kojima su studirali uručili diplome.

Nermin Gicić