Politika je previše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena političarima

| Glas islama | 211 | ANALIZE | Autor: Mahmud Memić | 
Image
Niko do sada nije bolje razjasnio dilemu da li je vjerskim
poglavarima dozvoljeno da se bave politikom, od lidera Srpske napredne stranke
(odnosno Srpske radikalne stranke) Tome Nikolića. Svoj „iskreni“ stav je iznio
u jednom od intervjua na televiziji „Palma“ polovinom marta mjeseca ove godine,
kada je na pitanje voditelja u vezi stavova muftije Muamer-ef.Zukorlića kazao
sljedeće:

„Muftija je u svemu u pravu što govori, samo što sam protiv
toga da se vjerski poglavari bave politikom. Politikom treba da se bave
političari, a vjerski poglavari vjerom. Ovo zbog toga što vjerski poglavari za
svoje postupke odgovaraju pred Bogom, a mi političari pred narodom.“

Uvjeren sam da ovaj najjači opozicioni političar, za koga je
javnost ubijeðena da će glavnu riječ voditi nakon predstojećih izbora u
kreiranju vlasti i da će se dugo zadržati na političkoj sceni Srbije, potpuno
ne razumije ovu „mudrost“ koju je izrekao, ali sam siguran u to da je ovom
rečenicom iskreno otkrio svu filozofiju vladanja i bavljenja politikom ne samo
Radikalne stranke kroz čitavu epohu, već i filozofiju bavljenja politikom svih
ostalih stranaka u Srbiji, a naročito ovih koji u nazivu imaju prefiks
„demokratska“.

Šta ova rečenica u praksi znači? Znači to da kod političara
nema morala, ili ako ga ima da je on lažan, a ujedno da su za njihovo definisanje potpuno bili u pravu
Makijaveli i sionski mudraci (u djelu „Protokol sionskih mudraca“), kada su
kazali da političar mora biti demagog i da mu je laž karakterna osobina, zbog
parole da „cilj opravdava sredstvo“. Ovakvo poimanje morala i bavljenja
politikom naročito je došlo do izražaja nakon pada komunizma i uvoðenja
višepatijskog sistema u Srbiji devedesetih godina prošlog vijeka, kada su
dojučerašnji komunisti odjednom svi postali vjernici i kada su se utrkivali ko
će više od njih da dokaže vjerska ubjeðenja i da se slikaju za televiziju na
nekoj od crkvenih slava. U tome su naročito prednjačili upravo radikali i sam
Toma Nikolić. Pokazivao je tada, a i danas, da su mu mnogo bitni sveci i
njegova krsna slava i da mu je takva zakletva garancija njegovog poštenja i
iskrene namjere da će narod voditi svojom poštenom politikom. Boga je namjerno
ili nenamjerno izbjegao da pomene, jer vjerovatno razumije ili ne razumije da
sveci nisu božanstvo, jer su od krvi i mesa i jer se raðaju i umiru. Ako razumije,
onda mu je kletva „ispravna“ i ciljana, jer računa i na neukost naroda, koji
svecima pripisuju božanstvo, pa se i ne boji od svoje sopstvene kletve, jer mu
je kao čovjeku iz naroda poznata upravo odbrana od te navodne zakletve, izreka
da „ne sluša Bog Jovana što…“

Dakle, ovaj narodni mudrac i budući kreator ovodunjalučkih
nasušnih života, srbijanskim podanicima šalje jasnu poruku, a nama Bošnjacima
još više, a da nije svjestan toga, potvrðujući istinu u onome što Muftija-ef.
Zukorlić govori i u praksi ostvaruje. A naravno, radi se o drugačijem poimanju
pojma i definicije politike, s jedne strane, onako kako je Toma shvata, a s
druge strane kako je islam definiše. Jednom sam već citirao Šarla De Gola, kada
je rekao da je „politika previše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena
političarima“, a čuveni Aristofan je davno rekao: „Ispod svakog kamena skriva
se političar“, dok bivši američki predsjednik Ronald Regan kaže: „Politika nije
loša profesija. Ako uspjete – čekaju vas mnoge nagrade, a ako se osramotite –
uvijek možete napisati knjigu (ili memoare).“ Pogledajmo onda šta kaže islam,
šta kaže naš čuveni Gazalija: „Politika je više od umjetnosti, jer
podrazumijeva premisu produhovljenosti u iznalaženju rješenja pravilne
preraspodjele dobara stvorenih svim drugim djelatnostima.“

Analizirajući dosadašnji rad mudraca Tome i našeg Muftije
nije teško izvući zaključak gdje koga od njih dvojice možemo smjestiti. Toma će
se svakako lagodno osjećati u skutima Aristofanove i Reganove definicije, a za
bavljenje politikom Muftije ćemo reći da nije ni manje ni više u koliziji sa
onim što su do sada radili ili radi Dalaj Lama, sve pape, ili Tomini
patrijarsi, a naročito njegov doskorašnji ministar za vjeru (i to samo onu
kojoj pripada Toma). Znači, da se rješenje kod objektivnih tumača ovog pojma
nalazi isključivo u definiciji vremena, mjesta i načina kada se ona primjenjuje
i da li će se tada primjenjivati dvostruki aršini.  Naravno, da je pojam pobjede prve ili druge
definicije ralativan, čak i na kratke staze, a za duge staze ta relativnost
prerasta u apsolutnost, jer je veliki Platon rekao „da smo dvostruko naoružani,
ako se borimo s vjerom“.

A sada, dragi Tomo, da Vas upoznam sa arapskim terminima
ihsan i insan i željom da se prepoznate i vidite razliku u Vašoj i Muftijinoj
misiji. Ihsan podrazumijeva svijest o tome da Vas svakog trenutka u onome što
radite posmatra Bog, a kod insana se podrazumijeva zaboravnost o onome što
radite. Svakako da Vama više odgovara da, uslovno rečeno, odaberete da ste
insan, jer računate na kartu zaboravosti i kod sebe i kod onih koji Vam vjeruju
i koje ćete ubuduće voditi. Dok je kod Muftije ideja vodilja u svakom trenutku
ihsan, i u ovome je izmeðu vas dvojice ogromna kvalitativna razlika.

No, pošto se u vazduhu osjeća Vaša pobjeda na budućim
izborima i pošto ćete biti kreatori i Vaše i naše ovodunjalučke sudbine, na
kratko ili duže vrijeme, a budući i da mi Bošnjaci takoðe osjećamo da će
Muftija u Vašem vaktu biti takoðe nezaobilazan faktor u pravljenju budućih
koalicija, te da smo postali svjesni zbog takozvane sahve (buðenja) značenja
hadisa: „Nikada ne smijemo dozvoliti da nas dva puta ujede zmija iz iste rupe“,
to Vam poručujemo da smo i mi imali urnek kako da saraðujemo sa radikalima.

Odmah da kažemo, na isti način kako je saraðivao i veliki
bošnjački političar i državnik dr. Mehmed Spaho, u vrijeme vladavine vašeg
najpoznatijeg državnika Nikole Pašića. Naravno, duboko ubijeðeni da ovaj naš
sadašnji svjetovni i duhovni voða neće doživjeti sudbinu dr. Spahe da bude
otrovan u nekom od beogradskih hotela. Takoðe, duboko ubijeðeni da ovaj naš
sadašnji „Mehmed Spaho“ (čitaj Muftija) nema nikakve veze sa nekim Mehmedom
Spahom koji se sada nalazi u vašim radikalskim poslaničkim klupama i koji za
sebe lažno tvrdi da mu je unuk i time zasmijava prave unuke ovog našeg
velikana, koji su to čuli i kojih ima u Bosni.

Dakle, gospodine Tomo, očekujući Vašu pobjedu, mi Bošnjaci
Vam poručujemo da smo spremni na buduće nepricipijelne koalicije, ili kako se
sada moderno kaže kohabitacije sa Vama, ali na novim i savremenim osnovama koje
podrazumijevaju principe tolerancije, reciprociteta, uzajamnog uvažavanja,
poštovanja date riječi i potvrde u praksi. Takoðe Vam unaprijed kažemo da
igramo otvorenih karata i da mi Bošnjaci, a ako hoćete da kažemo mi muslimani u
Srbiji, moramo priznavati principe modernog i savremenog prava, kao i postulate
graðanskog društva i države u kojoj živimo, ali da i Vi morate uvažavati i
priznavati i našu posebnost, pa i ovom segmentu da se naši lideri mogu i moraju
baviti i svjetovnim i vjerskim pitanjima, naravno u mjeri u kojima to Ustav
dozvoljava i na isti način kako to dozvoljavate da čini i Vaš Patrijarh.

I na kraju, gospodine Tomo, duboko sam ubijeðen da Vi nećete
praviti one greške koje je pravio Nikola Pašić pokušajem da razbije JMO dr.
Mehmeda Spahe formiranjem paralelne JMO sa „Sejdom Bajramovićem“, ili kako je i
Vaš Vojislav Šešelj još 1992. godine pokušao sa autorom ovog članka nuðenjem
potpredsjedničkog mjesta u SRS. To Vam svakako neće uspjeti sa muftijom
Zukorlićem, kako zbog naše „sahve“, tako i zbog Vama poznate poslovice: „Ko je
sa ðavolom tikve sadio, o glavu su mu se obile.“

I još nešto da Vam, dragi Tomo, mi svjesni Bošnjaci
poručimo, a kako su nas naučili naši idejni voðe rahm. Alija Izetbegović. i
rahm. Mehmed Spaho. Naime, kada je Tuðman navodnom brigom za podjelu BIH
upozorio predsjednika Izetbegovića, rekao: „Sjetite se kako je bilo 1939.
godine, pred Drugi svjetski rat, kada su sjeli Srbi i Hrvati i kada su
podijelili Bosnu. Vama se to danas može desiti”, predsjednik Izetbegović mu je
odgovorio: „Jeste, ali onda su pitali hoće li zvati Spaha, pa su odlučili da ga
ne zovu. Ali danas ne mogu odlučiti da ne zovu Aliju Izetbegovića, jer iza
njega stoji 200 hiljada vojnika, pa je to sada nešto drugačije nego što je bilo
1939. godine.“ Još nešto ću Vam reći, što danas pokušavate da učinite. Upravo u
vrijeme našeg Mehmeda Spahe silom ste sklonili genijalnog reisulemu Čauševića i
doveli vašeg reisa Ibrahima Maglajlića, a Rijaset preselili u Beograd. Potpuno
na isti način to danas činite i na današnji dan nam saopštavate da ste ne samo
ustoličili dvojni Rijaset, već i dvojni Islamski fakultet, a sve sa ciljem da
nas obezglavite eliminisanjem onog vjerskog lidera koji nije po vašoj mjeri. I
zbog toga Vi nama solite pamet i nareðujete da Muftija skine ahmediju, jer ga
je tada lakše skinuti u vidu glinenog goluba. Hoću da vjerujem da on neće
doživjeti sudbinu dr. Spahe, jer Vam je poznato da sada važe neka drugačija
pravila igre zbog usvojenih meðunarodnih principa koji se tiču tolerancije,
transparentnosti, multietničnosti, multikulturalnosti, suživota, koji naravno
da nama odgovaraju, jer ste i Vi takva pravila igre prihvatili. Zbog ovog
principa transparentnosti i javnosti u svemu onome što radi Muftija, kome
takoðe pokušavate da solite pamet, ne samo da je bošnjačka inteligencija stala
iza njega, već i čitav civilizovani svijet, a što je naročito važno, svakim
danom se sve više srpskih intelektualaca javlja i pruža mu podršku.

Na samom kraju, dragi Tomo, pošto sam stariji od Vas, dat ću
Vam besplatno jedan savjet, iako bi kao advokat morao da Vam ga naplatim, a
tiče se eventualnih budućih koalicija i biranja sagovornika. Naime, za nas
muslimane je prilikom biranja narodnih tribuna, odnosno halifa, najvažnije da
biramo one koji su kompetentni, odgovorni, vjerski obrazovani i prije svega oni
koji izbjegavaju da se private teškog emaneta koji slijedi prilikom pristanka
da se zastupa narod. A to znači, da samo takav narodni zastupnik ima puni
legitimitet. Dok svaki onaj koji se javno hvali da je najbolji i da je Bogom
dat da nas zastupa, a uz to ako ima i preporuku zvaničnog Beograda da je za nas
najbolji, od njega, dragi Tomo, bježite kao „ðavo od krsta“ jer Vi takav jezik
i razumijete.