Bajrak slobode

Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačka kulturna zajednica
organizovali su višednevnu manifestaciju u Novom
Pazaru i Prijepolju povodom Dana bošnjačke nacionalne zastave pod
nazivom „Bajrak slobode“. 

NOVI PAZAR, CENTRALNA SVEČANOST, 11.5.2011.

 
PRIJEPOLJE, OTVARANJE KANCELARIJE IO BNV I MANIFESTACIJA "BAJRAK SLOBODE", 10.5.2011.

 
NOVI PAZAR, TRIBINA – SANDŽAK, IZAZOVI I PERSPEKTIVE, 9.5.2011.