Pohod na Hadžet

Nekoliko hiljada Bošnjaka Sandžaka, u organizaciji Mešihata Islamske
zajednice u Srbiji, u nedelju 4. septembra 2011. godine su na vakufskom
zemljištu na Hadžetu proučili šehidsku dovu za šehide streljane na
Hadžetu nakon završetka Drugog svjetskog rata.