Obnovljeno Narodno vijeće Sandžaka i usvojene Deklaracije

ImageNa Drugom zasijedanju Svebošnjačkog Sabora Sandžaka, koje je održano u Velikoj sali Mešihata, 11. 9. 2011. usvojene su dvije deklaracije i to:

 

  • Deklaracija o diskriminaciji u Sandžaku i
  • Deklaracija o Narodnom vijeću Sandžaka.

Deklaracije prenosimo u cjelosti.

{slide=FOTOGRAFIJE}

{gallery}svebosnjacki_sabor_sandzaka{/gallery}

{/slide}

D  E K  L  A R  A  C I  J  A

O DISKRIMINACIJI U
SANDŽAKU

 

I

Diskriminacija
u Sandžaku prisutna je u svim sferama života u formi državnog terora.

 

II

Režimska
agresija na Islamsku zajednicu organizirana je sa ciljem urušavanja osnovnog
stožera opstanka Bošnjaka u Sandžaku.

 

III

Napad
na islamsku vjeronauku od strane Ministarstva vjera i dijaspore i Ministarstva
nauke i prosvjete sprovodi se sa ciljem pravoslavizacije muslimanske djece.

Od
Mešihata Islamske zajednice tražimo da pristupi donošenju fetve o vjerskoj
validnosti vjeronauke u postojećim okolnostima. Djelovanje nadležnih
ministarstava, školskih uprava i direktora škola protiv islamske vjeronauke
neprijateljski je čin prema pripadnicima bošnjačkog naroda.

 

IV

Vakufska
imovina, posebno zemljište, svetinja su i osnov očuvanja duhovnog i kulturnog
identiteta Bošnjaka Sandžaka.

 

V

Osporavanje
legaliteta Bošnjačkog nacionalnog vijeća od strane režima sastavni je dio
režimskog programa sa ciljem slabljenja i eliminacije bošnjačkog utjecaja i
postojanja u Sandžaku. Zato dajemo punu podršku rukovodstvu BNV na putu
očuvanja i afirmacije bošnjačkih nacionalnih vrijednosti.

 

VI

Opstrukcija
akreditacije Internacionalnog univerziteta ima za cilj vraćanje bošnjačke djece
i omladine u mrak neznanja sa ciljem daljeg porobljavanja pojedinačne i
kolektivne svijesti. Internacionalni univerzitet predstavlja glavni stub
slobode i razvoja na području Sandžaka.

 

VII

Diskriminacija
nad Bošnjacima kroz politiku zapošljavanja u državnim organima i javnim
ustanovama na stepenu je brutalnosti i bezobzirnosti bez presedana, što
predstavlja poruku nepoželjnosti bošnjačkog naroda u Srbiji.

 

VIII

Privredna
diskriminacija u Sandžaku obuhvata sve graðane bez obzira na vjersku i etničku
pripadnost. Do promjene ovog stanja solidarnost i humanost meðu graðanima
neminovni je način preživljavanja.

 

IX

Brutalne
kampanje prorežimskih političkih organizacija i medija u Sandžaku imaju za cilj
izazivanje straha kod graðana kako bi se malobrojna grupa podanika režima
uvećala.

 

X

Od
nedležnih meðunarodnih institucija tražimo da hitno poduzmu mjere zaštite
graðana Sandžaka od diskriminacije.

 

XI

Ukoliko
režim hitno ne promijeni ponašanje, nužno je pripremiti graðane na opću
graðansku neposlušnost i masovne proteste.

 

XII

Od
Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti tražimo da pristupi izradi programa
nacionalnog opstanka bošnjačkog naroda.

 

 

D  E K  L  A R  I  C I  J  A

O NARODNOM VIJEÆU SANDŽAKA

 

I

Svebošnjački
Sabor Sandžaka preimenuje se u Narodno Vijeće Sandžaka.

 

II

Narodno
Vijeće Sandžaka ima Predsjedništvo Vijeća i Izvršno vijeće.

 

III

Predsjedništvo
Narodnog Vijeća Sandžaka čine: predsjednik, dva potpredsjednika, sekretar i
predsjednik Izvršnog vijeća.

 

IV

Na
mjesto predsjednika Narodnog Vijeća Sandžaka imenuje se Džemail Suljević. Za
potpredsjednike: dr. Admir Muratović i Hazbija Kalač. Za sekretara Hedija
Škrijelj i za predsjednika Izvršnog vijeća Sead Šaćirović.

 

V

Predsjedništvo
Narodnog Vijeća Sandžaka obavezno je pripremiti Statut Narodnog Vijeća Sandžaka
u roku od 60 dana.

 

VI

Narodno
Vijeće Sandžaka je najviše predstavničko tijelo graðana Sandžaka, koje će
ravnopravno zastupati interese graðana u zemlji i inostranstvu.

 

VII

Adekvatan
broj članova Narodnog Vijeća Sandžaka popunjava se iz redova pripadnika srpskog
i crnogorskog naroda i ostalih.

 

VIII

Narodno
Vijeće Sandžaka će poduzeti sve potrebne radnje za otvaranje predstavništava
Sandžaka u Briselu, Vašingtonu, Istanbulu i Sarajevu.