El-Kelimeh na 56. Meðunarodnom sajmu knjiga

Image

U nedjelju 23. oktobra svečano je otvoren 56. Meðunarodni sajam
knjiga u Beogradu, pod sloganom “Knjige spajaju ljude”. El-Kelimeh,
jedina izdavačka kuća u Srbiji na bosanskome jeziku, i ove godine na
svome štandu u hali 4 promovira najbolja djela islamske klasične misli,
orijentalistike, islamske pedagogije, historije, savremene i klasične
bošnjačke misli.

Izlagački koncept Sajma biće sličan prošlogodišnjem. Savremena
svjetska i domaća izdavačka produkcija, predstavljanje pisaca, promocije
i drugi prateći programi izdavača, biće predstavljeni i na
ovogodišnjem, 56. Meðunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Konceptom po
izložbenim cjelinama razdvojeni su izdavači od knjižara, a to
podrazumijeva pregledniju sajamsku prezentaciju i veći izložbeni
prostor. U hali 1 Beogradskog sajma, pored zemlje počasnog gosta, nalaze
se domaći i strani izdavači – isključivo sa sopstvenim izdanjima.
Domaći i strani izdavači, distributeri i knjižari nalaze se u parteru
hale 4, dok će na galeriji ove hale biti antikvarne i korišćene knjige.
Državne institucije i ustanove svoju izdavačku produkciju i projekte
predstaviće u hali 1a. Nacionalne prezentacije i strani izdavači,
izdavači koji za osnovnu djelatnost imaju obrazovanje, izdavači školske i
stručne literature nalaziće se u hali 2a. Na površini od 30 091 bruto
kvadratnih metara, predstavit će se preko 800 izdavača iz zemlje i
inostranstva.

Kelimeh.com