Policija pokreće istragu po pisanju revije SANDŽAK

Image

Revija Sandžak je obaviještena od strane PU
Novi Pazar da je pokrenuta istraga o navodima iz teksta „Čija je droga Hikmeta
Hajrovića“ objavljenog u broju 158. PU Novi Pazar je dopisom od glavnog i
odgvornog urednika revije zatražila više informacija i saznanja do koji je
istraživački tim Sandžaka došao koji mogu biti od koristi istražnim organima i
koji će se dalje proslijediti tužilaštvu. Glavni i odgovorni urednik revije
Sandžak Jahja Fehratović uputio je pisanu izjavu policiji u kojoj je upoznaje
sa dosadašnjim saznanjima istraživačkog tima koja mogu biti od koristi
istražnim organima.

Revija Sandžak izražava zadovoljstvo brzim
reagiranjem policije i njihovim naporima da istraže sve okolnosti i detalje
vezane za šverc narkoticima, pronaðenu laboratoriju za obradu heroina i
povezanost drugih lica sa narko lancem uhašenog Hikmeta Hajrovića.

Redakcija revije Sandžak
BKZ.rs