Reisu-l-ulema u Istanbulu

Image

U organizaciji Američkog instituta za
afganistanske studije, Marmara univerziteta, Džordž Mejson univerziteta i
Svjetske organizacije za razvoj resursa i edukacije (WORDE), u
Istanbulu je održana trodnevna konferencija pod naslovom "Projekat za
islamsku suradnju za miroljubivu budućnost Afganistana".

 Glavni cilj  istanbulske konferencije o Afganistanu bio je da spoji ulemu iz
Afganistana sa ulemom iz muslimanskog svijeta kako bi razmijenili
mišljenja i našli način izlaska iz začaranog kruga afganistanske krize.

reis-istanbul-11-2011

"Afganistan zalužuje mir i stabilnost
nakon svih ovih godina nasilja i patnje. Afganistanska ulema je meðu
najpozvanijim da se aktivno uključi u pronalasku pravog puta do mira i
sigurnosti u Afganistanu. Stoga smo pozvali našu braću i prijatelje,
ulemu iz muslimanskog svijeta, da pomognu afganistanskoj ulemi u
njihovom naporu da naša djeca imaju mirnu i sigurnu budućnost u
Afganistanu" – naglasio je bivši afganistanski mudžahid dr. Mi'amet
Nadžumi, član Afganistanskog savjetodavnog odbora "Projekta za islamsku
suradnju za miroljubivu budućnost Afganistana".

U Istanbul je doputovala brojna
delegacija ugledne afganistanske uleme iz najudaljenijih džemata
Afganistana da bi sa kolegama iz Turske, Egipta, Indonezije, Jordana,
Pakistana i, naravno, Bosne i Hercegovine podijelila brigu i nadu za mir
i sigurnost u Afgansitanu.

U uvodnom govoru muftija istanbulski
Mustafa Čagriči je izrazio dobrodošlicu afganistanskoj ulemi i ponudio
svaku pomoć turske uleme u traženju pravog rješenja za unutarmuslimansko
razumijevanje i izvanmuslimansko poštivanje.

 "Turska ulema ima bogato i korisno
iskustvo od jednog stoljeća i spremna se aktivno uključiti u traženju
pravog rješenja za unutarmuslimansko razumijevanje u pravcu mira i
sigurnosti u Afganistanu. Ako je Turska danas model za mnoge muslimanske
zemlje, onda je to zbog toga što smo svi mi u Turskoj uložili maksimum
truda da osiguramo poštivanje ljudskih prava i demokracije, kao dva
temeljna principa, koji nisu u sukobu sa islamom, već naprotiv to su
osnovni principi islama, koji nas uči da su prava na život, vjeru,
slobodu, imetak i čast, prirodna prava svakog čovjeka" – naglasio je
muftija istanbulski Mustafa Čagriči. 

U svom polusatnom izlaganju pakistanski
alim dr. Muhammed Tahir al-Qadri je oštro osudio nasilje i jasno poručio
da islam nema nikakve veze sa terorizmom, niti sa pojedincima i grupama
koje se pozivaju na islam terorizirajući ne samo nemuslimane, već prije
svih same muslimane.

"Mi ulema moramo dignuti svoj glas i
suprotstaviti se nasilju onih koji naš muslimanski ummet sramote i
nanose mu ogromnu štetu. Oni koji govore da im samoubilački napadi na
nevine civile na ulici, u hotelu, restoranu, pa čak i džamijama,
osiguravaju raj i hurije u raju, ja im kažem da ih umjesto raja i hurija
čeka velika džehennemska vatra. Takvi su zlo za našu zajednicu, za naš
ummet i zato im se moramo suprotstaviti. Život hiljade nevinih ljudi,
koje smo mi ulema dužni zaštiti svojim stavom, svojom fetvom, svojom
jasnom osudom, je važniji od mog jednog života, kojeg mi je Allah
darovao i kojeg Allah može uzeti kad hoće i kako hoće. Zato nemojmo se
bojati tih nasilnika, već se bojmo Allaha i uradimo ono što je do nas, a
to je suprotstavimo se nasilju koje se čini u ime naše vjere i našeg
ummeta" – bio je oštar i jasan pakistanski alim Muhammed Tahid Al-Qadri
na istanbulskoj konferenciji. 

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je imao
dva obraćanja na konferenciji o Afganistanu u Istanbulu o temi: "Uloga
žene u islamskom miru i sigurnosti" i "Iskustvo drugih u premošćivanju
religijskih studija sa modernom znanošću". Na sesiji o prvoj temi
govorili su još turska književnica Nazife Sisman i afganistanska
aktivistica za ljudska prava Nargis Nehan. Gospoða Sisman je govorila o
potrebi da se žene uključe u javni život i da se ne boje izazova u borbi
za svoja prava. "To su prirodna prava svih nas, koja nam  je dragi
Allah osigurao i zato ih se ne trebamo odricati" – kazala je gospoða
Sisman.

U svom obraćanju gospoða Nehan je
govorila o trenutnom položaju afganistanske žene, koji nikako nije dobar
i zamolila ulemu da svojim odnosom i stavom pomognu da se ženama u
Afganistanu osiguraju osnovna prava, koja im islam garantuje, a to je
miran i siguran život.

"Najvažnije je da žena u afganistanskom
društvu ima pravo na edukaciju i samorealizaciju. Svjesni smo poteškoća
kroz koje prolazi naša zemlja, ali to nije razlog da se ženama uskraćuju
osnovna prava. Mi se kroz naše udruženje "Jednakost za mir i sigurnost"
borimo za ravnopravan položaja žene u Afganistanu i zahvalni smo svima
koji nam u tome pomažu, posebno svjesnoj i savjesnoj ulemi, koja ima
mnoga načina da naše stanje promjeni na bolje, ako Bog da" – kazala je
gospoða Nehan.

U svom obraćanju na sesiji "Uloga žene u
islamskom miru i sigurnosti" reisu-l-ulema dr. Cerić je kazao da je
počašćen pozivom da sudjeluje na konferenciji u Istanbulu o Afganistanu,
koji je tema svjetskih medija nekoliko zadnjih decenija te izmeðu
ostalog rekao:

– Na prvi poziv da prisustvujem ovoj
konferenciji nisam se odzvao, jer nisam znao ko su organizatori. Drago
mi je što sam upoznao organizatore ove konferencije, posebno što sam se
upoznao sa brojnom uglednom ulemom iz Afganistana, kojoj iskazujem
posebno poštovanje i suosjećanje za njihovo zalaganje za mir i sigurnost
u Afganistanu. Ne znam šta je rukovodilo organizatore da meni dodijele
ovu ulogu da sjedim u društvu dvije muslimanske aktivistkinje za ljudska
prava iz Turske i Afganistana, ali sam sretan što mi je pripala ova
časti i što mogu da pred ovom uglednom svjetskom ulemom kažem svoje
mišljenje o ženi, našoj majki, ženi našoj sestri i ženi našoj supruzi.

Tužan sam što smo se kao muslimani
doveli u takvu situaciju da se gotovo na svim konferencijama o ljudskim
pravima moramo pravdati svijetu za naš odnos prema ženi iako se zna da
je Allahov Poslanik Muhammed, a.s., već u sedmom stoljeću, kao niko
dotada, oslobodio ženu ropstva i osigurao joj ravnopravan položaj sa
muškarcem. Zamislite šta bi se dogodilo da hazreti Hatidža nije podržala
Muhammeda bin Abdullaha kad joj je saopćio da mu se čudne stvari
dogaðaju, da čuje neki glas koji mu nareðuje da "Čita i uči u ime svog
Gospodara"!? Dakle, zahvaljujući ženi, hazreti Hatidži, prvom
muslimanu-muslimanki, Muhammed bin Abdullah je shvatio svoju poslaničku
misiju. Ima li veće časti i ugleda od ove Hatidžine časti i ugleda u
povijesti islama!? Dakako da nema!

Nadalje, zar ima većeg priznanje od
toga da Allah Uzvišeni spušta objavu svom Poslaniku zato što se jedna
žena, poimenice Havla bint Sa'labah, požalila na svog muža koji ju je
uvrijedio rekavši joj: "Ti si meni kao moja majka". Pa kad ni sam
Poslanik nije odmah razumio žalbu Havle bint Sa'labah, Allah Uzvišeni
podsjeća Poslanika ovim riječima: "Allah je čuo govor žene s kojom si
vodio raspravu oko njezinog muža i koja se zatim Allahu požalila, jer
Allah čuje vašu raspravu zato što On sve čuje i sve vidi" (Kur'an,
58:1). Zar ovaj primjer nije putokaz ženi kako da skrene pažnju na svoja
prava i podsjeti one koji je ne slušaju da ima načina da je slušaju, a
to je njezin jasan i glasan glas protiv onih koji ne poštuju njezina
prava. Stoga koristim se ovom prilikom da izrazim svoje suosjećanje sa
svim djevojčicama svijeta, posebno sa djevojčicama Afganistana, kojima
je uskraćeno pravo na edukaciju. Oni koji to rade čine grijeh prema Bogu
i prema ljudima, jer su ljudi jedini živi organizam na zemlji koji ne
može automatski preživjeti, kao što to mogu životinje i biljke, već mora
sve učiti i naučiti. Prve riječi Poslaniku Muhammedu, a.s., nisu bile:
"Vjeruj", već su bile: "Čitaj i uči u ime tvog Gospodara", pa, stoga,
oni koji brane ženskoj djeci da čitaju i uče, oni uskraćuju osnovno
pravo živom ljudskom biću da "čita i uči" kako živjeti i preživjeti na
ovom svijetu, što je ravno zločinu protiv čovječnosti.

Pozivam, stoga, ulemu, posebno ulemu
u Afganistanu, da štite prava žene i da se pobrinu da se i ženska djeca
obrazuju te da vlastitim primjerom pokažu veličinu islama u promociji
odgoja i obrazovanja mladeži, i muške i ženske. No, uvažavajući brigu i
pomoć nas muškaraca, ja bih savjetovao ženama da se same bore za svoja
prava, jer nisam siguran da će ih imati ako budu čekale našu mušku
milost
– zaključio je reisu-l-ulema Cerić svoje izlaganje na konferenciji o Afganistanu u Istanbulu. 

Izvor: Rijaset.ba