Sve više korisnika Vakufskih kuhinja

Image

Usluge Vakufske
kuhinje Centra za humanitarni rad “Hajrat“ (CHRH) u  sandžačkim
gradovima koristi 2.500 osoba, rekao je  sekretar CHRH. On je za
Sanapress izjavio da se u Novom Pazaru hrani  750 ljudi i da svi
korisnici Vakufske kuhinje imaju korisničke kartice sa svojim brojem.

U ovoj humanitarnoj organizaciji kažu  da nemaju tačnu evidenciju
koliko je u Novom Pazaru graðana kojima je ovakva vrsta pomoći potrebna,
ali da svakom ko se javi za pomoć vrata CHR “Hajrat” su otvorena.

Kako je rekla sekretarka opštinske organizacije Crvenog krsta
Ljiljana Kostić situacija u kuhinji Crvenog krsta je dosta teška jer se
bliži kraj godine.

“Osnovnih namirnica za naše korisnike je sve manje, a naša kuhinja će
imati namirnica do početka februara a za kasnije se oslanjamo na Vladu
Srbije od koje smo imali obećanje da će za zimski period biti
obezbjeðene neke namirnice. Takoðer se oslanjamo i na pomoć koju je
obećala lokalna samouprava.” – rekla je Kostićeva.

Narodna kuhinja Crvenog krsta u Novom Pazaru počela je sa radom 1992.
godine bez prekida i ne planira da zatvori svoja vrata korisnicima. U
Novom Pazaru trenutno ima oko 1.300 ove kuhinje.

Izvor: SANAPRESS