AKADEMIK NIJAZ DURAKOVIÆ PRESELIO NA AHIRET

Image

U Sarajevu je danas preminuo član senata BANU akademik Nijaz Duraković. Duraković je preminuo svom stanu na Marin Dvoru, a po nepotvrðenim informacijama uzrok smrti je infarkt.

Akademik Duraković je  roðen 1. januara 1949. godine u Stocu gdje je stekao osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Studij sociologije završio je 1971. godine, magistrirao je 1975. i doktorirao 1979. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Na istom fakultetu je bio asistent od 1976. do 1979. godine kada je izabran u zvanje docenta. Vanredni profesor je postao 1984. godine, a od 1986. godine je redovni profesor na predmetima “Uporedni politički sistemi” i “Meðunarodni odnosi.”

Objavio je 16 knjiga i preko 200 studija i istraživačkih radova.

Od 1992. do 1996. godine bio je član ratnog Predsjedništva Republike BiH.

10. decembra 2011. godine izabran je za člana Senata Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU).

Izvor: BANU.rs