KVALITET MEDIJA SE MJERI ISTINOM

Image

Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji
Muamer ef. Zukorlić održao je večeras predavanje u nastavku tribine „Izolacija
kriminala – temelj opstanka zajednice“ čiji je prvi dio održan 2. januara u
organizaciji Revije Sandžak. Tema večerašnjeg Muftijinog predavanja bila je
„Uloga medija“ kojoj je on prišao sa aspekta istine koja je važna za svaku temu
i za svaku pojavu. Muftija je kazao da ne ovom svijetu ne postoji apsolutna
istina ali da se kvalitet jednog medija mjeri na tome šta servisira, šta
promoviše i za šta se zalaže, da li za istinu ili ne istinu.

{gallery}izolacija kriminala 2 – uloga medija 30.1.2012{/gallery}

On  je
temi kriminala i uloge medija ponovo pristupio iz ugla Islama  i podsjetio na prethodno predavanje u kojem
je kazao da je kriminal društvena devijacija koja se pojavljuje i jača u raznim
okolnostima, a da mediji imaju značajnu ulogu u svojem odreðenju prema fenomenu
kriminala, liječenju ove bolesti društva kao i opći odnos prema fenomenu zla.

„Uloga medija bi trebalo da bude borba za
istinu i od te vrijednosti bi mi trebali krenuti da mjerimo ono što se dešava
oko nas i ono što imamo prilike vidjeti u svim vrstama medija. Jako je važno
sačuvati snagu dostojanstva slobode i kritičkog mišljenja da nebi ste postali
robovi nečega. Današnje trvenje ljudske civilizacije se odvija na relaciji
trvenja dvije snage. Jedne koja pokušava da ljude probudi, osvjesti, da
sačuvaju sopstveni ljudski suverenitet. I druge koja pokušava da ljude pretvori
u potrošačku mašineriju koja ne treba da misli i treba da funkcioniše po
inerciji i navikama. Zato je jako važno shvatiti princip istine, on treba da
bude prevashodna vaga.“ – rekao je Muftija.

Muftija je kazao da svaki čovjek treba
prilikom konzumiranja medije sebi da postavlja pitanje čemu ovo služi i dali je
sve ovo istina. On je kazao da iz istine klijaju moral i poštenje i da na
osnovu tih principa ljudi trebaju rangirati one koji im šalju medijske poruke.

„Laž u suštini nije vrijednost koja je protiv
istine, jer ona nije vrijednost sama po sebi. Laž je sredstvo interesa, tako da
je ovdej interes nešto što je konkurent istini a ne laž. Laž je interesov mehanizam.
Interes stanuje u životinjskoj dimenziji čovjeka. Kolaps u društvenim odnosima
je nastao zato što se istina koristi kao demagogija.“ – rekao je Glavni
muftija.

On je kazao da danas dominiraju mediji koji su
pristali da budu sredstvo interesa, a ne sredstvo istine i da su oni taoci.

„Danas u sistemu deklarativne demokratije
imamo problem gdje na suprot istine nemamo brutalnu neistinu, ili diktaturu i
tiraniju već imamo hipokriziju, licjemerstvo kao legalnu ideologiju koja
dominira i koja se bori protiv istine.“ – rekao je muftija Zukorlić.

Muftija je kazao da je u informativnom
programu lakše prepoznati laž i neistinu, ali da je zabavni program ključna
opasnost za društvo, za cijelokupnu ljudsku vrstu jer ubijaju posljednju vrstu
ljudske moralne vrijednosti kroz nametanje pogrešnih standarda.

„Zabava nije svrha života. Zabava je dokolica
i ona je na redu tek kada odradiš sve važne emanete. Prezentiranje filozofije
života kroz zabavu jeste držanje nacije i naroda u stanje drogiranosti,
anestezije i masovne histerije. Zato je od velike važnosti probuditi kod sebe
detektore i pokušati izgraditi odbrambeni mehanizam. Ja sam za slobodu medija i
izražavanja ali mora postojati regulator slobode izražavanja a to je samo
istina. Mi moramo kroz same medije i kroz svaki drugi oblik javne riječi moramo
isforsirati vrijednost istine i kazati medijima da potpuno ste slobodni ali
jedini vaš limit je istina. Ne dajte im vaše mozgove. Ne dajte im da vam haraju
razumom i vašim srcima. Ne dozvolite da vam isperu mozak. Uloga svih oblika
ispiranja mozga je da ti pomuti razum.“ – rekao je Glavni muftija.