35 GODINA OD SMRTI SANDŽAKOG VELIKANA I INTELEKTUALCA VEHBIJE EF. HODŽIÆA

Image

Danas se navršilo 35. godina od smrti poznatog islamskog intelektualca, Vehbije ef. Hodžića. Hodžić je, kako je naveo Islamski kulturni centar Altun Alem, ostavio nemjerljiv doprinos afirmaciji islamske misli u Sandžaku, BiH i šire. Dao je nemjerljiv doprinos širenju nauke, očuvanju islamske kulture i tradicije.

Svojim djelom Vehbija Hodžić je sebe svrstao na listu velikana porijeklom iz Sandžaka koji su širom Balkana i svijeta vršili misiju adekvatnog predstavljanja i odbrane islama. Islamski kulturni centar “Altun Alem” će u narednom periodu preduzeti korake kako bi se dodatno promovirao ovaj i drugi sandžački velikani koji su svojim djelom zadužili Sandžak i sandžačke muslimane.

Sana Press