SJEDNICA RIJASETA ISLAMSKE ZAJEDNICE

Sample Image

Četvrta redovna sjednica Rijaseta
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Sarajevu, 16.
februara 2012. godine. Sjednici su, kojom je predsjedavao reisu-l-ulema
dr. Mustafa Cerić, pored zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta Spahića i
članova Rijaseta, prisustvovali muftije, predsjednik Sabora Islamske
zajednice i predsjednik Udruženja ilmijje. 

Rijaset Islamske zajednice raspravljao
je o predloženim amandmanima na Ustav Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini i nakon vrlo iscrpne i opširne rasprave zaključeno je da se u
što skorije vrijeme održi posebna tematska sjednica Rijaseta u
proširenom sastavu na kojoj će se nastaviti započeta rasprava o
predloženim amandmanima na Ustav Islamske zajednice.  

Nezim Halilović rukovodilac Ureda za
hadž prezentirao je Rijasetu pismeni Izvještaj o organizaciji odlaska na
hadž u 2011. godini. Uz odreðene sugestije Izvještaj je usvojen, a
ovogodišnja organizacija puta na hadž je ocijenjena uspješnom i
kvalitetnom. Takoðer je razmatran i usvojen Izvještaj o provedenim
akcijama klanja kurbana u 2011. godini, a naročito je istaknuto značajno
učešće bošnjačke dijaspore u akcijama klanja kurbana.

Rijaset Islamske zajednice je razmatrao i
usvojio Uredbu o tarikatskim redovima, čime je prvi put u novijoj
povijesti Islamske zajednice donešen jedan ovakav akt kojim se pravno
reguliraju i ureðuju odnosi i općenito pitanje funkcioniranja
tarikatskih redova i Tarikatskog centra u okviru Islamske zajednice.

Rijaset Islamske zajednice je upoznat s
odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske o poništavanju presude kojom je
trebalo da Republika Srpska plati dio odštete za rušenje džamija u Banja
Luci. Na ovu odluku Islamska zajednica će uložiti apelaciju Ustavnom
sudu Bosne i Hercegovine, jer smatra da je presuda Vrhovnog suda  Republike Srpske politički motivirana odluka i zato Islamska zajednica
očekuje da Ustavni sud Bosne i Hercegovine bude iznad politike, a ako to
ne uspije Islamska zajednica će biti prisiljena da se obrati Evropskom
sudu za ljudska prava u Strazburu.

sjednica-rijaseta-17.02.2012-2

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić
informirao je članove Rijaseta o razgovorima koje je imao sa porodicama
zatvorenih osoba iz premeta „Silos" u Hadžićima. Islamska zajednica ima
obavezu da se snažno zalaže za punu istinu o svim dogaðajima, da se bori
protiv laži i neistina i osuðuje poniženja i kršenja prava muslimana
Bošnjaka, naglašeno je u raspravi.   

Rijaset Islamske zajednice imenovao je
četveročlani pravni tim Islamske zajednice u sastavu Muhamed Salkić,
Mensur Karadža, Ahmet Alibašić i Dževad Hodžić za pregovore radi
usaglašavanja stavova oko zaključenja Ugovora izmeðu Islamske zajednice  i države Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Službe za odnose s
javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rijaset.ba