EU poziva Vladu R. Srbije da riješi pitanje akreditacije IUNP

– U ime uprave Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, svih studenata, njihovih roditelja, nastavnika i saradnika izražavam radost zbog činjenice da je izvjestilac Evropske unije za Srbiju Jelko Kacin u prijedlogu rezolucije o eurointegraciji Srbije u članu 53 neposredno zatražio od Vlade Republike Srbije rješavanje akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

PoNINPziva sed V.lada Republike Srbije na rješavanje pitanja akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u Sandžaku i naglašava važnost osiguranja nezavisnosti i nepristrasnosti Komisije za akreditaciju i provjeru kvaliteta”.

Ovim se jasno potvrðuje da je dosadašnje odugovlačenje postupka akreditacije našeg Univerziteta politički inspirisano.

U istom danu naša univerzitetska porodica obradovana je činjenicom da je i Srbija dobila status kandidata za pristup EU, ali da će za dalje korake pristupanja EU Vlada morati otkloniti brojne nepravde prema graðanima u Sandžaku meðu kojima je i akreditacija IUNP, od strane Akreditacione komisije koja će biti prinuðena da odlučuje po stručnim a ne političkim kriterijumima.

Ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Jelku Kacinu, osvjedočenom prijatelju svih obespravljenih čime pomaže Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i državi Srbiji. – izjavio je rektor IUNP prof. dr. Mevlud Dudić.

UNINP.edu.rs