Reakcija Rijaseta IZ-e u BiH na izjave Bogoljuba Šijakovića

Image

U povodu stavova državnog
sekretara u Ministarstvu vjera Srbije, Služba za odnose s javnošću
Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izdala je saopćenje za
javnost u kojem se kaže:

– Državni sekretar u Ministarstvu vjera Srbije Bogoljub Šijaković
izjavio je da je odnos države i Srpske pravoslavne crkve veoma dobar i
da ne zna kada je u modernim vremenima bio bolji.

Šijaković, u intervjuu za Tanjug, objavljen 04. marta 2012. godine,
pored objelodanjivanja izvanrednih odnosa države i Srpske pravoslavne
crkve, ukazao je na budžetsko finansiranje i
podsticanje širenja vjerske kulture, te njegovo lično zalaganje da crkva
treba imati veću ulogu u javnom životu, ali je još jednom potvrdio
dominantnu ulogu države u izazivanju sukoba u Islamskoj zajednici i
preferiranje odmetnute strukture.

Dok se bivši ministar žali „da se SPC ne priznaje pravo na identitet,
pa onda i svako drugo pravo” u Crnoj Gori, istovremeno navodi primjer
Adema Zilkića kao partnera države Srbije i ističe kako je turska
inicijativa ignorisala Zilkića a favorizirala upravljačku strukturu u
Novom Pazaru.

Bivši ministar vjera i aktuelni državni sekretar u Ministarstvu vjera
Vlade Srbije potvrdio je privilegirani status Srpske pravoslavne crkve,
odnosne dvostruke standarde Beograda prema vjerskim zajednicama.
Beograd snažno podržava organizaciono i duhovno jedinstvo Srpske
pravoslavne crkve od Beograda do Tokija, očuvanje punih nadležnosti nad
radom crkve u Bosni i Hercegovni, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj
itd., ali istovremeno takvo pravo osporava Islamskoj zajednici. Beograd
brutalno oduzima pravo muslimanima Bošnjacima i svim drugim da čuvaju
duhovno jedinstvo sa Sarajevom. Dakle, svi su jednaki, samo su Srbi
jednakiji, prava koja mogu imati Srbi drugi su za njih uskraćeni.
Štaviše, traženje svojih prava i ravnopravnosti je neoprostiva drskost.

Unatoč meðunarodnim standardima koji predviðaju samostalnost i
autonomiju vjerskih zajednica, koji zabranjuju državi da se miješa u
pitanja organizacije i vjerske poslove, unatoč vlastitom zakonu o
položaju crkava i vjerskih zajednica, država Srbija bezočno sve te
standarde i zakone krši, miješa se u rad Islamske zajednice, podstiče i
finansira podjele, sektaštvo a odmetnutne pojedince i grupe proglašava
legalnim i legitimnim. Dubinu involviranosti države Srbije u unutrašnja
pitanje Islamske zajednice u potpunosti je razotkrila turska inicijativa
o povratu jedinstva Islamske zajednice u Srbiji kada je država stala na
stranu odmetnutih grupa i pojedinaca i onemogućila realizaciju
inicijative.

Žalosno je da se niko ne pita po kojim meðunarodnim standardima i
zakonima država Srbija ima pravo miješati se u autonomiju Islamske
zajednice, podsticati podjele i provocirati sukobe meðu muslimanima?
Naravno, nema takvih demokratskih zakona, ali ima nedemokratska i
diskriminatorska praksa i navika stavljanja pod kontrolu i u svoju
službu islamskih pitanja, jer Šijaković ističe „da ta verska zajednica
već nekoliko godina nastupa kao izričiti oponent državnoj politici
Srbije”. Dakle, sve što bespogovorno ne služi državnoj politici koja
sprovodi diskriminaciju Bošnjaka, krši njihova nacionalna, kulturna i
vjerska prava mora biti eliminirano. To je odnos države Srbije prema
Islamskoj zajednici u Srbiji koji se kao model pokušava instalirati i u
Bosni i Hercegovini. Jer aspiracije Beograda se protežu i na Sarajevo.
Beograd hoće u Bosni i Hercegovini da ima svoju Islamsku zajednicu, ako
ne može jednu cijelu, a onda iz dva dijela. Skorašnja posjeta Muhameda
Jusufspahića Banja Luci i prijem kod Milorada Dodika očit je primjer
tendencija srpske državne nacionalističke politike. Sadašnji status
Islamske zajednice i muslimana u Srbiji je vjerna slika onoga što bi
Islamska zajednica i muslimani bili kada Beograd bude o njima odlučivao.
Beogradu trebaju poltroni, licemjeri, izdajnici, prodane duše koje će
svoju vjerodostojnost pokazivati stepenom servilnosti i snagom obračuna
sa vlastitim narodom, vrijeðanjem i ponižavanjem vrijednosti naroda iz
kojega potječu. To je pokazano na Kosovu u likovima Rahmana Morine i
Sejde Bajramovića.

Meðutim, indikativna je pozicija Srpske pravoslavne crkve u ovoj
prljavoj političkoj matrici prema muslimanima Bošnjacima, indikativna je
podrška dvostrukim standardima, indikativna je šutnja na diskriminaciju
njihove komšijske Islamske zajednice, indikativna je tupost i
bezosjećajnost na poniženje i marginalizaciju vjernika-susjeda,
indikativno je prihvatanje povlaštene pozicije ili statusa više
vrijednosti u odnosu na manjinsku vjerničku zajednicu!
– kaže se u
saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini.

Agencija SANAPress