Očekujem da se nagomilana energija implementira na izborima

Obzirom
da je ovo posljednji dan kampanje, i samo smo na nekoliko sati do
predizborne šutnje, želim da se zahvalim, prije svega svim aktivistima, i
BDZ kao i aktivistima koji su se stavili na raspolaganje i mom Štabu za
predsjedničku kampanju, kao i svim članovima Štaba moje predsjedničke
kampanje na čelu sa predsjednikom Jahjom Fehratovićem, kao i svim
članovima Štaba BDZ-a, kao i svim ljudima koji su proteklih dana potpuno
zapostavili svoje poslove, svoje privatne obaveze, i koji su dali puni
doprinos da program za koji se zalažem i poruke koje sam imao uputiti
graðanima da do njih i doðu.

Predsjednički kandidat Muftija Muamer ef. Zukorlić održao je vanrednu konferenciju za štampu 3. 5. 2012. godine.

„Obzirom
da je ovo posljednji dan kampanje, i samo smo na nekoliko sati do
predizborne šutnje, želim da se zahvalim, prije svega svim aktivistima, i
BDZ kao i aktivistima koji su se stavili na raspolaganje i mom Štabu za
predsjedničku kampanju, kao i svim članovima Štaba moje predsjedničke
kampanje na čelu sa predsjednikom Jahjom Fehratovićem, kao i svim
članovima Štaba BDZ-a, kao i svim ljudima koji su proteklih dana potpuno
zapostavili svoje poslove, svoje privatne obaveze, i koji su dali puni
doprinos da program za koji se zalažem i poruke koje sam imao uputiti
graðanima da do njih i doðu. Najznačajnije
što želim istaći je da se zahvaljujem graðanima svih mogućih slojeva,
kategorija, i meni poznatih, i onih nepoznatih koji su dali podršku
samoj kampanji, promociji ovoga programa i ove poruke. U tom pogledu,
očekujem da se ta energija koja je nagomilana ovih proteklih dana
implementira na sami dan izbora, kako bi se i njihova očekivanja
ostvarila.“

Video snimak na linku: http://www.youtube.com/watch?v=S3nL92hHw48

Izborni štab