Muftija u Sarajevu: Riješiti status Sandžaka i ravnopravnost Bošnjaka

Image

O položaju Bošnjaka u Sandžaku i aktuelnim političkim kretanjima u Srbiji, danas je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu govorio muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić.

On je istakao da je za stvaranje normalnog ambijenta za život “uz
nužnost rješavanja statusa Sandžaka” potrebno obezbijediti i
“ravnopravnost Bošnjaka” u tom dijelu Srbije.

Inače, tema sesije bila je “Izazovi identiteta – Bošnjaci izmeðu
vjerske skupine i nacije?!”, a u uvodnoj riječi o ovoj temi, predsjednik
Kruga 99 prof. dr. Sulejman Redžić istakao je da “Sandžak postaje sve
vruća društveno-politička tačka u regiji i Balkanu, te da je isti faktor
stabilnosti i razvoja koegzistentnih odnosa izmeðu centara političke
moći kao što su zvanični Beograd, Sarajevo i Ankara”.

“Ureðenje Sandžaka kao entiteta treba biti u skladu sa pravima većine
u datoj regiji, kao što je regulisano i u drugim zemljama Evrope. Pri
tome, faktor jedinstva unutar samog Sandžaka mora biti na daleko višem
niviou. Nema niko pravo razarati sopstveno tkivo i ugrožavati
opstojnost, te dovoditi u pitanje političku konzistentnost ovog
teritorijalnog, kulturnog i društveno-političkog entiteta u okviru
Republike Srbije, ureðene po evropskim standardima”, kazao je Redžić.

Pojašnjavajući potrebu afirmacije jačanja veza izmeðu Bosne i
Hercegovine i Sandažaka, muftija Zukorlić je rekao da “institucionalna
nedovršenost bošnjačke nacije i nedovršenost BiH otvaraju brojna pitanja
značajna za Bošnjake u cjelosti”.

Zukorlić je naglasio da je samo polemiziranje o Bošnjacima kao
vjerskoj skupini, nedopustivo, a da se nedostatak bošnjačke države
nadomješta uspostavom obrazovnih, kulturnih, naučnih i političkih
institucija koje imaju za cilj zaštitu identiteta Bošnjaka unutar
zemalja u kojima žive.

KLIX.ba