Glavni muftija u džematu Vali selen (Švicarska)

Image

Muftija je 1. 6. 2012. posjetio džemat Bošnjaka Kosova u Cirihu i tom prilikom
održao predavanje na temu „Značaj vjerskog i nacionalnog identiteta
Bošnjaka“