Dudić u Americi: Saradnja IUNP i Vrhovnog sudstva Amerike

Image

U okviru svoje
sedmodnevne zvanične posjete Americi rektor IUNP prof. dr. Mevlud Dudić sastao
se 16. 7. 2012. godine sa sudijama Vrhovnog suda Sulivan country države Nju
Jork. 

Sample Image

Rektor se sastao
sa Džordžom F. Labudom i ostalim sudijama Vrhovnog suda koji su ga upoznali sa
načinom funkcioniranja sudstva u Americi.

Sample Image Ovom sastanku su
prisustvovali i nekoliko gradonačelnika američke države Nju Jork. Tom prilikom
je prireðen i ogled suðenja u Vrhovnome sudu u Americi.

Rektor Dudić je
sa sudijama Vrhovnoga suda države Nju Jork razgovarao o saradnji Pravnog
fakulteta – Smjer kriminalistike – Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru
sa vrhovnim sudom države Nju Jork i ostalim značajnim institucijama SAD-a.

Izvor: Mesihat.org