BDZ pita Ugljanina: Šta je sa predizbornim obećanjima?

Image

Već nakon nekoliko dana od formiranja nove Vlade koju čine stari
ministri počela su da pljušte velikodušna obećanja u pogledu otvaranja
novih radnih mjesta, dovoðenja stranih investitora, uspostavljanje
balansa nacionalnog sastava upošljenih u državnim institucijama.

Posebno
je izdašan u obećanjima Sulejman Ugljanin koji je na svečanom iftaru u
povodu obilježavanja 22. godine postojanja Stranke demokratske akcije
pored navedenog obećao i „50 % republičkih rukovodećih funkcija u
sandžakim gradovima.“Sve obećano, kako je rekao biće ispunjeno u prvoj
polovini njegovog mandata.

Kako lijepo zvuče pusta  obećanja, populistički govori i stare
političke fraze. Bošnjačka demokratska zajednica i Bošnjaci pitaju šta
je radio Ugljanin 22 godine? Da li se sjeća koliko je puta do sada davao
slična obećanja, pa se sve završilo na dodjeli plastenika i
motokultivatora, te po neke junice, i to samo članovima i simpatizerima
pomenute partije.

Bošnjaci se pitaju šta je sa silnim fabrikama koje je pomenuti
ministar obećavao u prošlim mandatima? Šta je sa novim radnim mjestima?
Gdje su silni strani investitori koje je nekoliko puta obećavao dovesti?
Dokle se stiglo sa izgradnjom Ljeskova Sitija, rekavši da će u njemu
naseliti ni manje ni više nego 20 000 stanovnika? Šta je sa izgradnjom
obnovljivih izvora energije, i da li se stidi što ga samo jedna
vetrenjača postavljena na brdu Gradac iznad Ljeskove podsjeća na
neuspjeh? Šta bi sa izgradnjom pruge od Raške do Novog Pazara? Zašto
avioni ne lete sa aerodroma kojeg je najprije obećao u Sjenici a onda u
Laðevcima u Kraljevu? Zašto Novi Pazar još uvijek nema zaobilaznicu, na
kojoj je on otvarao radove nekoliko puta radi slikanja sa raznim
režimskim radnicima što u Sandžaku kupe glasove i odnose ih u Beograd.
Zašto Novi Pazar, Tutin, Brodarevo i drugi sandžački gradovi nemaju
uredno snabdijevanje vodom? Posebno se to odnosi na pomenute gradove
koji se već decenijama guše od žeði, a ministar Ugljanin i njegov kolega
Ljajić Rasim pričaju prazna obećanja dok u praksi nema ništa od
rečenog. Kada će početi izgradanja autoputa preko Pešteri? Šta bi sa
izgradnjom puteva Novi Pazar –Tutin i Novi Pazar- Sjenica?  Znaju li
vječiti ministri da je period od 22 godine jako dug, a da za sve to
vrijeme Sandžak nije dobio niti jednu fabriku, da Pešter ostaje bez
svojih šuma i bez stočnog fonda, da je putna infrstruktura u cijelom
Sandžaku najlošija na  Balkanu, da nema razvijenog turizma pored
ogromnog  potencijala koji bi od Sandžaka mogao napraviti drugu
Švajcarsku, da je naš kraj najmlaði i najproduktivniji u Srbiji ali se
našoj omladini ne nude radna mjesta već im kriminalci i narko bosovi
otvraju diskoteke u kojima se nudi droga i ostale pošasti?

BDZ pita ministra bez portfelja da li podrška čas demokratama Borisa
Tadića čas Srpskoj naprednoj stranci znači njegovo lično uhlenbljenje te
posao za partijsko rukovodstvo ili je to u cilju dobra za graðane
Sandžaka? Da li će sandžaklijama trebati nove 22 godine da se pomenuti
ministar sjeti da oni loše žive i da im ponovo obeća da će stanje
promijeniti na bolje?

Izvor: Sanapress