Festival islama: PLAV

U restoranu "Rosi" u Plavu, 6. 8. 2012. godine
upriličen je zajednički iftar u sklopu manifestacije "Festival islama".