Švicarac Markus uzima najljepše ime na dunjaluku, Muhammed

Image

Petak, 15  Ramazana 1433 H.G. t. j. 03 Avgusta 2012
god. nakon teravih namaza u prostorijama IKC "Džemat Wattwil" dogodio
se nesvakidašnji dogaðaj gdje je Švicarac Markus promijenio ime i uzeo
najljepše ime na dunjaluku, Muhammed. Ovo je svakako jedan od najznačajnijih dogaðaja
u desetogodišnjoj povjesti post-ojanja IKC "Džemat Wattwil".

Pred Ramazanskim Imamom prof. Islamskih nauka Eldin ef.
Pepićem iz Rožaja te softom, svršenikom druge godine Podgoričke Medrese, mladim
Duljkom Sken-derovićem  i Džematlijama IKC "Džemat Wattwil",
veličanstvene riječi svedočenja Kelime i Šehadeta, očiju punih suza radosnica,
izgovorio je Švicarac, Markus te ja-vno izrazio želju da ostatak svoga života
ponovo nastavi u Uzvišenoj vjeri Islamu noseći ime najvećeg i Allahu s.w.t.
najdražeg čovjeka, poslednjeg Allahovog Posl-anika Muhammeda a.s.

Iz saosjećaja spram stradanja naše braće i sestara u Siriji,
Burmi te diljem svijeta brat Muhammed je zamolio  našeg uvaženog Imama Eldin ef.
da proučimo zajed-ničku dovu za sve Muslimane te Uzvišenog Allaha s.w.t.
zamolimo za prestanak stradanja naše braće diljem svijeta.

Ovo je ujedno i najdraža Ramazanska hedija našem džematu i
našem uvaženom Imamu Eldin ef. Pepiću koji je svojim dirljivim
odgovorima na postavljena pitanja početkom Ramazani šerifa prosto, voljom
Allaha dž.l.š. otvorio srce i razgalio du-šu tada samo znatiželjnog prolaznika,
Markusa, koji je šetajući svoga ćuku-psa znatiželjno svratio pred objektom IKC
"Džemat Wattwil" gdje se sreće sa Eldin ef. i softom, Duljkom
Skenderovićem.

 Zašto baš
toga dana, Petak, poslije džume namaza, osmog dana Šehru
Ramaza-na da Markus, Švicarac, tada još uvijek ne Musliman a sada brat
Muhammed do-ðe baš ispred objekta Islamske zajednice kod toliko drugih kuća u
neposrednoj blizini? Dal on sam ili slučajno slijedeći svoga psa kojeg je sa
sobom vodio? Ako je i tim slijedom došao svi dobro znamo da je pas iskreni i
odani prijatelj ljudski spreman svoj život za svoga gazdu položiti. Za one koji
iskreno u Allaha vjeruju od-govor je jasan. Za one sujevjerne nek uzmu koji god
razlog hoće. Oba razloga vo-de jednom odgovoru i potvrdi Milosti Božje iskazate
u Šehru Ramazanu u najoda-branijem danu u hefti te najodabranijem trenutku u
tom danu. Toga trenutka Uzv-išeni Allah je izlio Milost svoju na brata
Muhammeda, Imama, 
Eldin ef.
te mladog budućeg Imama, inšaAllah, Duljka Skenderovića. Uzvišeni ih je svih
trojicu sasta-vio sa jasnim ciljem da se meðusobno potpomognu kako bi se
meðusobno svi razumjeli i kako bi ljepotu vjere svoje, Islama potpuno razumno i
autentično pred-stavili znatiželjnom tada Markusu. Blago se svim trojici. Allah
da ih svakim dobrom ovog i budućeg svijeta nagradi.

Dirljivi momenti iz života našeg uzora  i našeg i
Allahovog Miljenika Muhammeda s.a.w. koje je u svojem upoznavanju sa Islamom
znatiželjnog prolaznika ispričao Eldin ef. tolko su dirnuli Markusa da je
jecajući slušao i poput sunðera vodu, upij-ao svaku izgovorenu riječ našeg
cjenjenog Imama. Tolko je iskrenih emocija i lju-bavi spram Allahovog Poslanika
Muhammeda s.a.v. ispoljio da je i sam Eldin ef. i softa, Duljko, koji je bio
prevodilac sa njemačkog na Bosanski i obrnuto, zajecali od uzbuðenja izlivanja
Allahove Milosti nad njima.

Svim tim nabujalim emocijama je bio uzrok istiniti dogaðaj
iz života Muhammeda s.a.v. kada je njegov do tog momenta ogorjeli neprijatelj,
ashab Fudail htio nožem zadati smrtonosni udarac Muhammedu s.a.v. dok je
Poslanik obavljao tavaf oko Kjabe. Baš u momentu kada jie podigao ruku da taj
gnusni čin učini Muhammed a.s. se okreće Fudailu govoreć mu, "o Fudaile na
šta te to ta tvoja duša- nefs nav-odi"  te mu šaku desne ruke svoje
stavlja na srce. Pošto je Poslanik s.a.v. makao ruku sa njegovog srca progovara
Fudail govoreći, "do sada si bio čovjek kojeg sam najviše mrzio a od sada
si čovjek za kojeg sam spreman svoj život dati" (pre-pričavanje). Ovaj
dogaðaj je Allahovom voljom bio inspiracija istinskog buðenja Markusovog. Tako
istog dana, bio je petak, poslije druge Ramazanske džume isk-azuje želju da
prisustvuje Teravih namazu a Eldin ef. i mladi softa Duljko mu pokl-anjaju Kur` an sa prijevodom na
Njemački jezik.

Dešavanja u
Siriji, Burmi i diljem svijeta, te pokolji Muslimana od strane nevjerni-ka,
dodatno su probudili emocije nepravde i ravnodušnosti zapada i njegove dub-oke
umiješanosti i saučesništva u svim zločinima nad nemoćnim ženama, djec-om,
starcima i golorukim Muslimanima.

Razmišljanje
Markusovo nije dugo trajalo. Allahovu s.w.t. istinu je veoma brzo pre-poznao.
Za par dana je već donio svoju odluku i  smiraj srca svoga i
rasprostranj-enost duše svoje je osjećao samo tada kada je razmišljao o Islamu
šetajući sam sa svojim ćukom-psom obalama Wattwilske rijeke.

Svog najboljeg
prijatelja, Švicarca je e-mailom informisao o svojoj sudbonosnoj odluci da od
Petka, 
03 Avgusta 2012 god. zvanično postaje Musliman i da više
nije Markus već Muhammed. Prijatelj mu odgovara sledećim riječima: "sa
ovim mojim e-mailom naše prijateljstvo prestaje za sva vremena" . Ne želim
biti prijatelj sa teroristom. Nije ga to ni najmanje iznenadilo niti u bilo
čemu pokolebalo već nasuprot još više ga je u ispravnoj odluki učvrstilo. Zna
on dobro razmišljanje svo-jih sunarodnika ne Muslimana o nama i o Islamu. Ova
istina koju nam brat Muha-mmed otkri večeras, sama po sebi govori i najbolje
oslikava razmišljanje zapad-no-evropskih nevjernika i dinn dušmana o nama
Muslimanima i našoj Uzvišenoj vjeri Islamu. Al ipak, Allah upućuje koga ON
Uzvišeni hoće i blago se onim koji kr-enu putem spasa, putem našeg brata
Muhammeda.

Uprava Džemata
je poslije svečanog čina 
konvertiranja u
restoranskom dijelu ce
ntra priredila kolače sa raznim mineralnim
i toplim napitcima na čemu im od sveg srca dovu Uzvišenom Allahu upućujemo da
im podari svako dobro ovog i buduć
eg svijeta.

Saopštenje Informatine Službe IKC "Džemat
Wattwil"