Novo iz EL-KELIMEH: Bošnjački običaji u svjetlu sunneta

Iz štampe je izašla najnovija knjiga u izdanju „El-Kelimeh“
i Islamskog kulturnog centra „Altun alem“.

To je knjiga „Bošnjački običaji u svjetlu sunneta“, autora dr.
Hajrudina Balića, profesora na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru.

Knjiga je studija koja se bavi različitim temama iz oblasti
islamskih nauka, historije Bošnjaka, njihove kulture,  običaja i tradicije.

Knjiga obraðuje specifičan identitet nastao iz spoja islama
i bošnjačke kulture.

Po prvi put na našim prostorima neko obraðuje bošnjačke
običaje i analizira ih sa stanovišta islama.

Šta je to u našim svakodnevnim postupcima islamsko a šta ne,
šta je tuðe a mi ga smatramo svojim?

Autor  u ovom djelu
argumentovano odgovara na sva ova pitanja obraðujući skoro sve segmente našeg
života: od roðenja djeteta, ženidbe, bolesti smrti, kulture stanovanja,
različitih blagdana. kao i mnogih društvenih pojava i navika.

Obzirom da je djelo nastalo iz doktorske disertacije u
njegovoj konačnoj izvedbi učestvovali su poznati doktori islamskih nauka: prof.
Dr. Omer Nakičević, prof. Dr. Mevlud Dudić, prof. dr. Šefik Kurdić.

Knjiga je značajna za muslimane ovih prostora tim prije što
prefierira srednji put islama i hanefiski mezheb, ali i navodi stavove drugih
pravnih škola.