Bajramska hutba Reisu-l-uleme

Image

Prvo –Da
Allahu ni na koji način druga ne pripisujete!
Drugo –Da
roditeljima dobročinstvo činite!
Treće –Nemojte
ubijati djecu iz straha od siromaštva, jer Allah daje nafaku i vama i njima!
Četvrto –Nemojte
biti nemoralni ni javno ni tajno!
Peto –Nemojte
ubiti nevina čovjeka!
To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih upamtite
i nikad ne zaboravite!
Šesto –Nemojte
se ni približavati imetku jetima, osim na najbolji način da im pomognete sve
dok ne budu punodobni!
Sedmo – Kad
bilo šta vagate, budite pravedni i precizni, jer Allah čovjeka duži samo ono
što može ispuniti!
Osmo –Kad
govorite, govorite pravo pa makar se radilo o vašim najbližim!
Deveto – I
držite se zavjeta kojeg ste Allahu dali!
To su vam vasijjeti,
zapovijedi, d a ih se uvijek sjećate!
I deseto –To
je moj Pravi put pa ga slijedite! Nemojte slijediti druge puteve, koji će vas
udaljiti od ovog puta i jedne od drugih! To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih
uvijek i na svakom mjestu držite u svojoj svijesti!
(Kurʼan , 6: 151-153).

Neka je
hvaljen Allah Uzvišeni Koji je na nebu sazviježðe stvorio i u njima dao
Svjetiljku i Mjesec koji sija!

Allah čini da
se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da
bude zahvalan!
(Kurʼan,
25:60-61)

Allah je
Zemlju prostro i po njoj nepomične planine razbacao i učinio da na njoj sve s
mjerom raste!

Allah vam iz
zemlje daje hranu, kao i onima koje vi ne hranite!

Ne postoji
ništa čije riznice Allah ne posjeduje, a od toga Allah daje samo onoliko koliko
je potrebno!

Allah šalje
vjetrove da oploðuju, a iz neba spušta kišu da imate šta piti – vi time ne
raspolažete!

Samo Allah
daje život i smrt, i samo je Allah vječan!

I samo Allah
zna koji su vam prethodili, i samo Allah zna koji će poslije vas doći!
(Kurʼan , 25: 19-24)

 

Draga braćo i
sestre,

Nakon ramazanskog
posta, naša duša je spremna osjetiti i naš razum razumijeti da je svijest, kao
sposobnost mišljenja i rasuðivanja o objektivnom svijetu, temeljni sastojak
svemira na isti način kao što su to prostor i vrijeme. Ne čine li fizički
svijet, njegove zakonitosti i svijest onih koji to opažaju integralnu cjelinu?
Cjelovit opis stvarnosti zahtijeva sve tri dimenzije, jer bez ničijeg opažanja
svemira, kao takvog, svemir je zapravo mrtav.

Zbog toga
Stvoritelj svemira podstiče čovjeka da svoj život na Zemlji ne svodi na puko
vegetiranje, već da aktivira svoju svijest kao sastavni dio objektivnog
svijeta. To je pravi smisao ibadeta posta – da čovjek probudi, da čovjek oživi
svoju svijest: – Post vam je propisan kao i onima prije vas ne biste li
postali svjesni
tj., ne bi li vam se duša otvorila i ne bi li vam se razum
probudio da zapazi ljepotu i veličinu Allahovog stvaranja i održavanja svemira
i ljudskog života u njemu.

Stoga, draga
braćo i sestre, dozvolimo da nam duša i dalje ostane budna i svjesna, kao u
ibadetu posta, da je ovaj svijet Allah stvorio i osigurao mu postojanje
preciznim zakonima, koje On čuva i održava Svojom voljom i svojim kudretom bez
umora i bez dosade Allahu ne dojadi održavanje nebesa i Zemlje. On je
svevišnji, veličanstveni!
(Kurʼan, 2:255).

I dozvolimo da
nam razum zapazi da zvijezde poput Sunca proizvode energiju kroz stapanje
hidrogenskih atoma u jedinstveni helijski atom. Tokom, te reakcije, 0.007
procenata mase hidrogenskih atoma pretvara se u energiju. Meðutim, ako bi taj
procenat bio 0.006 ili 0.008 život u svemiru bi bio nemoguć. Manji procenat bi
svemir ispunio samo atomima hidrogena a veći procenat bi svemir ostavio bez tih
atoma, odnosno bez vode, a to znači da ne bi bilo zvijezda poput Sunca.

Od samog
stvaranja svemir je pažljivo doveden u ravnotežu izmeðu stalnog širenja i
trenutnog nestanka. Da je svemir sadržavao više materije, dodatna gravitacija
bi napravila imploziju. No, da je sadržavao manje, svemir bi se tako brzo širio
da ne bi bilo moguće formiranje galaksija.

Atomske jezgre su
zajedno uvezane takozvanom jakom silom. Ako bi ta sila bila malo jača, svi
protoni svemira bi se sparili i tako ne bi bilo atoma hidrogena, koji su gorivo
za dugovječne zvijezde. U tom slučaju ne bi bilo vode niti bi postojala bilo
koja poznata forma života.

Tako je to sa
fizičkim svijetom i njegovim zakonitostima, koje je Svemoćni, Sveznajući i
Mudri Stvoritelj, Allah dželle dželaluhu, ustanovio činom stvaranja svemira bez
našeg prisustva i znanja i koji te zakonitosti održava bez našeg dodira i
utjecaja. Allah nas je oslobodio brige o zakonitostima fizičkog svijeta, ostavio
nam je jedino svijest o njima. Ta svijest o savršenim zakonitostima fizičkog
svijeta podrazumijeva svijest o potrebi savršenih zakonitosti duhovnog svijeta,
a to su moral i etika, to su Allahovi zakoni koji su objavljeni Musau, a.s, na
Sinaju, a koji su potvrðeni posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu, a.s.,
kao deset Allahovih imperativa, koji trebaju biti uvezani "jakom
sviješću", kao što su atomske jezgre uvezane "jakom silom".

I kao što je
"jaka sila" pokorna svom Stvoritelju taman onoliko koliko treba da se
uveže atomska jezgra, tako isto "jaka svijest" treba biti  pokorna svom Gospodaru taman onoliko koliko
treba da se uveže ljudska jezgra kako bi čovječanstvo imalo mir i sigurnost
života na Zemlji, kao što živa bića imaju vodu za život u svemiru. Allah
Svemogući je osigurao vodu za život u svemiru, ali je ostavio čovjeku da na
Zemlji osigura mir kroz "jaku svijest" koja treba se očitovati u
spoznaji i primjeni moralnih vrijednosti od kojih su najvažniji deset Božijih
zapovijedi, odnosno deset Božijih vasijjeta kao trajnih zakonitosti duhovnog
svijeta.

Draga braćo i
sestre, svjestan da je ovo moja posljednja ramazanskobajramska hutba, koju vam
govorim sa ovog časnog mjesta sa šerijatskim ovlastima reisu-l-uleme i vrhovnog
poglavara muslimana u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu, koristim se
svojim pravom i obavezom da vas podsjetim na deset Allahovih vasijjeta,
zapovijedi, kao deset uvjeta za duhovnu i moralnu obnovu našeg naroda, kojem
ovdje i sada hoću reći: "Genocid je završen, mi se moramo dizati iz
njegovog pepela", a to ćemo moći, ako Bog da, ako budemo imali "jaku
svijest" o Allahovom pozivu sljedbenicima ranije Objave u kojem se kaže:
ُReci im, Muhammede, doðite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje!

Prvo –Da
Allahu ni na koji način druga ne pripisujete!

Drugo –Da
roditeljima dobročinstvo činite!

Treće –Nemojte
ubijati djecu iz straha od siromaštva, jer Allah daje nafaku i vama i njima!

Četvrto –Nemojte
biti nemoralni ni javno ni tajno!

Peto –Nemojte
ubiti nevina čovjeka!
To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih upamtite
i nikad ne zaboravite!

Šesto –Nemojte
se ni približavati imetku jetima, osim na najbolji način da im pomognete sve
dok ne budu punodobni!

Sedmo –– Kad
bilo šta vagate, budite pravedni i precizni, jer Allah čovjeka duži samo ono
što može ispuniti!

Osmo –Kad
govorite, govorite pravo pa makar se radilo o vašim najbližim!

Deveto – I
držite se zavjeta kojeg ste Allahu dali!
To su vam vasijjeti,
zapovijedi, da ih se uvijek sjećate!

I deseto –To
je moj Pravi put pa ga slijedite! Nemojte slijediti druge puteve, koji će vas
udaljiti od ovog puta i jedne od drugih! To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih
uvijek i na svakom mjestu držite u svojoj svijesti!
(Kurʼan , 6: 151-153).

Prvi vasijjet,
zapovijed, je najvažniji zato što nas potiče na svijest o Jednom Bogu, Koji
nije rodio, Koji nije roðen, Kojem ništa i niko nije ravan, Koji je
sveprisutan, svemilostiv i sveobuhvatan. Ta svijest je sastavni dio realnosti
svemira kao što su prostor i vrijeme, vijednosti bez kojih ne bi bilo ni
svemira ni nas u njemu. To je Bog Uzvišeni Koji nam je udahnuo svoga duha i
tako omogućio da imamo svijest o Njegovom prisustvu. Nakon genocida svi smo
postali svjesniji svoje vjere, kulture i nacije i svi smo sad spremniji braniti
se i boriti se za svoje pravo na slobodu, imetak i čast. Shvatili smo da je
čvrsta vjera u Jednoga Boga, kao "jaka svijest" o sebi i svom
porijeklu, najsnažnija odbrana i najsigurnija borba protiv genocida, jer Bog se
odaziva onima koji zazivaju Njegovu milost. Nemojmo zaboraviti da su nas
decenijama prije genocida učili da zaboravimo Boga, da zaboravimo svoju vjeru i
tradiciju, da se deislamiziramo, pa im sad smeta što se vraćamo Bogu, što se
vraćamo svojoj vjeri i tradiciji, što se islamiziramo na način "jake
svijesti" o zajedničkoj nam sudbini.

Razumljivo je da
je drugi Allahov vasijjet, zapovijed da volimo i poštujemo svoje roditelje, jer
onaj koji ne voli svoje roditelje kako će voljeti svoje komšije. Zato je ljubav
i poštovanje prema roditeljima odmah uz ljubav i poštivanje Stvoritelja, pa
onda i ljubav i poštovanje prema komšijama. To su uvezane vrijednosti od kojih
nastaje uzvišena vrijednost ljubavi prema čovječanstvu, koje danas pati od
mržnje koja se pretvara u zločin protiv čovječnosti.

Dakako, ljubav
djece prema roditeljima podrazumijeva i ljubav roditelja prema djeci, pa je,
stoga, treći vasijjet, zapovijed da se ne ubijaju djeca iz straha od
siromaštva, jer svako ima svoju nafaku. Ovu zapovijed treba čuti naša omladina,
ali i oni koji imaju vlast i moć da im osiguraju uvjete da se na vrijeme žene i
udaju i tako formiraju porodicu u kojoj će se raðati zdrava djeca za sreću i
uspjeh naše nacije. Draga omladino, nemojte se plašiti svog i života svog
potomstva. Svako ima svoju nafaku i zato nemojte da vam ljubav prema kućnim
ljubimcima bude jača od ljubavi prema vlastitom rodu. I nemojte da vam kuće
budu velike sa malo djece. Sa mnogo djece mala kuća može postati velika, dok sa
malo djece velika kuća može ostati pusta.

Ako smo suočeni s
nemilosrdnim mitom i korupcijom u našem društvu, onda je četvrti Allahov
vasijjet imperativ prvoga reda, a to je jaka moralna svijest da se ne smije
uzimati tuði hak ni javno ni tajno. Ne postoji ni revizorska ni policijska
kontrola koja je u stanju pratiti svakog javnog službenika u državi, u bolnici,
u prodavnici, u školi i na fakultetu da li svoj posao radi savjesno i odgovorno
ako javni službenik nema moralnu svijest i savjest da zna razliku izmeðu harama
i halala, izmeðu nepoštenog i poštenog rada, izmeðu nemoralnog i moralnog
obraza. Upamtimo, nikad nijedan narod nije uništen izvana, već iznutra zbog
narušenog morala i zato je uvjet svih uvjeta našeg oporavka moralni preporod,
koji podrazumijeva borbu protiv mita i korupcije, protiv laži i klevete, protiv
kraðe i pohlepe, protiv javnog i tajnog nemorala.

Nikad kao danas
nije bilo važno imati svijest da je ubiti nevina čovjeka najveći grijeh.
Nažalost, nikad kao danas nije bilo više ubijanih nevinih ljudi od Sirije pa do
Burme. Ali ubijanje nevinih nije samo ubijanje hladnim oružjem. Ljudi se danas
ubijaju i nebrigom za osnovne uvjete njihovog života. Zato je važno da danas i
ovdje naglasimo peti Allahov vasijjet, a to je da su gladni i nezbrinuti u
našoj zajednici i društvu na savjesti svih nas.

Naravno, Uzvišeni
Allah nas upozorava u šestom vasijjetu na prava jetima, jer njihov imetak je
kao vatra koja prži ako se približimo da je sebi uzmemo. Zato ne diraj imetak
jetima i sebi ruke od jetimskog haka.

A kad vagaš
ljudima i o ljudima, budi pravedan i uradi onako kako bi uradio samome sebi,
jer, Alejhisselam, kaže: – Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne
bude žilio svom bratu ono što želi samome sebi
. A svi želimo da nam se
pràvo vaga, pa zato i ti kad vagaš ljudima, vagaj im pràvo, jer to je sedma
Allahova zapovijed.

I kad govoriš,
govori pràvo pa makar se to odnosilo na tvoju rodbinu, jer istina je uvjet za
mentalno zdravlje pojedinca a pravda je uvijet za moralno zdravlje društva.
Narod čiji pojedinci govore istinu i bore se za pravdu pobijedit će laž i
nepravdu. Zato, učim dovu Allahu uzvišenom da mom narodu podari volju da uvijek
i na svakom mjestu bude svjestan osme Allahove zapovijedi, a to je da govori
istinu i bori se za pravdu.

Deveta Allahova
zapovijed je da svoj zavjet Bogu, kojeg ponavljamo u šehadetu, a to je da nema
drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, a.s., posljednji Allahov poslanik –
ispunjavamo tako što ćemo ga prenositi na svoje potomstvo i čuvati jedninstvo
dina i ummeta kao uvjet za uspjeh na ovome i spas na drugome svijetu.

Allahov deseti
vasijjet, zapovijed, je da svi zajedno slijedimo jedan put, jer ako svako od
nas bude išao svojim putem, razbit ćemo se u sitne čestice, koje mala sila može
začas otpuhati. No, koji je to jedan i Pravi put za nas ovdje i sada? Naravno,
to je put islama, kojeg su naši preci prihvatili prije šesto godina, to je put
Gazi Husrev-bega, koji ovdje izgradi hajrate, to je put Alije Izetbegovića,
koji nas je poveo i vodio od ropstva do slobode, to je put naših šehida, koji
su svojim životima svjedočili vjeru i slobodu našeg naroda, to je put našeg
jedinstva u odbrani i borbi protiv genocida, to je put naše budućnosti u kojoj
će svako naše dijete znati ko mu je prijatelj a ko neprijatelj, to je put našeg
ponovnog raðanja iz pepela genocida.

Draga braćo i
sestre, to su vam deset Božijih zapovijedi koje sam vam želio prenijeti danas
sa ovoga časnog mjesta s namjerom da ih upamtite i nikad ne zaboravite u svom
životu.

A sad mi
dozvolite da vama ovdje u Gazi Husrev-begovoj džamiji, kao i vama koji nas
gledate na malim ekranima i slušate preko radija u domovini i dijaspori, te
svim našim komšijama s kojima ovdje i sada dijelimo sudbinu – da vam svima
kažem da sam sa ljubavlju i ponosom obnašao najvišu vjersku dužnost
reisu-l-uleme u Bošnjaka muslimana.

Uvjeren sam da
sam to radio iskreno i predano uvijek i na svakom mjestu s "jakom
sviješću" o Bogu, o svom narodu, o svojim komšijama i o čovječanstvu.

Molim Allaha
Uzvišenog da mi oprosti grijehe, a vas molim da me se sjećate s dovom i da
posvjedočite na Sudnjem danu da sam vam danas vjerno prenio ovih deset
Allahovih vasijjeta, zapovjedi za vaš uspjeh na ovome i spas na drugome
svijetu.

***

Bože, budi s
nama, a ne protiv nas! Bože, sretno okončaj kraj našeg života, uvećaj naše
nade, u zdravlju spoji naše dane i noći, naš put i naša očekivanja upiši u
Tvoju milost, polij grijehe naše Tvojim oprostom, pouči nas da ispravljamo naše
mahane, uvećaj nam pobožnost, obdari nas znanjem da čitamo nove znakove iz
Tvoje vjere! Bože, mi se u Tebe uzdamo i na Tebe oslanjamo!

Bože, učvrsti
nas na Pravome putu, spasi nas od grijeha zbog kojeg ćemo se kajati na Sudnjem
danu, olakšaj nam dunjalučke terete, opskrbi nas životom časnih i poštenih
ljudi, oslobodi nas i udalji nas od zla zlih ljudi, Tvojom milošću udalji naše
očeve, i naše majke, i našu braću, i naše sestre od vatre, o Savršeni i
Svepraštajući, o Plemeniti i Svezaštićujući, o Sveznajući i Svemoćni.

Hurmetom
šehida molimo Te, Bože, da nam grijeh nestane, da nam briga prestane, da nas
bolest ostavi, da nas strah napusti, da nas siromaštvo ne prati, da nas bijeda
ne vidi, da nas lijenost ne uhvati, da nas krivi put ne prevari, da nas
prijatelji ne zaborave, da nas neprijatelji ne progone, da nas izdajnici ne
prodaju, da nam narod bude slobodan, da nam domovina bude ponosna, da nam dom
bude siguran, da nam društvo bude pošteno, da nam povratak kući bude uspješan,
da borba za istinu i pravdu bude trajna, da nam zajedništvo u vjeri bude
omiljeno, da nam život s komšijama bude dragovoljan.

O Allahu, o
Allahu, o Allahu, o Svemilosni, Ti Koji si početak za sve početke i kraj za sve
krajeve, Ti Koji si savršena moć, Ti Koji si milostiv prema nemoćnim –
miskinima, Ti Koji si najmilostiviji od svih milostivih – Ti si Allah, jer
drugog boga osim Tebe nema, slava neka je Tebi, mi smo nepravedni prema sebi,
Bože, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu
i njegove ashabe, i neka je naša zadnja dova: – Hvala Allahu, Gospodaru svih
svjetova! Amin!

 

Braćo i sestre,

Podijelite radost
Bajrama meðu sobom i ne zaboravite da sutra, na Dan šehida, odate počast
najboljim sinovima, šehidima, naše domovine!

Svima vam od srca
želim sretan Bajram, moleći dragog Allaha, dž.š., za vaše zdravlje i uspjeh u
životu i radu. Posebno želim Bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa
dovom Stvoritelju Uzvišenom da im bude na pomoći!

Sa osobitim
željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu,
Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama
u svijetu:

Bajram šerif
mubarek olsun!

Izvor: MINA