Šušković i Husović u službi antimuslimanskog novinarstva i politike

Image

Bošnjačka kulturna zajednica Crne Gore, sa sjedištem u Rožajama,
suočena sa iskrivljenim i zlonamjernim interpretacijama poruka sa
Festivalu islama, učinjenim od strane autora emisije „Živa istina“,
gospodina Darka Šukovića, osjeća se obaveznom da kao organizator
spomenutog Festivala održanog u Bijelom Polju u mjesecu ramazanu ove
godine, autoru ove emisije, televizijskim producentima spomenute
emisije, ali i široj javnosti, kao protest, uputi otvoreno pismo: 

DARKO I RAFET – NAS DVA BRATA: U emisiji „Živa
istina“ autora Darka Šukovića, emitovanoj u zajedničkoj produkciji Atlas
TV i Antena M, dana 21. 09. 2012. godine, u večernjem terminu, u
intervjuu sa liderom Bošnjačke stranke, Rafetom Husovićem, u nekoliko
navrata spomenuto je ime uvaženog muftije Muamera ef. Zukorlića, odnosno
interpretacija njegovih stavova izrečenih na Festivalu Islama održanog u
Bijelom Polju u mjesecu ramazanu ove godine. Autor i voditelj ove
televizijske emisije, gospodin Darko Šuković, nastojeći da „otvori“
razgovor na aktuelne političke teme u vezi sa Sandžakom, potpuno je
iskrivio mnoge stavove uvaženog Muftije Zukorlića.

GOVOR MRŽNJE KONTRAVERZNOG NOVINARA: U prvom grijehu
koji je počinio, voditelj ove, inače vrlo gledane emisije, uvaženog
muftiju Zukorlića nazvao je „kontroverznim“. Vjerovatno gospodin
Šuković, već po utvrðenom stereotipu, od našeg Muftije, da ne bi bio
kontroverzni, očekuje da bude po onom klišeu „sveštenika“ kakvog je
država projektirala, i kakvih već imamo priliku gledati u značajnom
broju, i svako drugačije obnašanje funkcije muftije doživljava
problematičnim. Vjerovatno je za voditelja emisije „Živa istina“ iz tog
razloga muftija Zukorlić „kontroverzni“ jer za nas vjernike, pripadnike
Islama iz Sandžaka i Bošnjake diljem svijeta, on nije kontroverzni,
izuzimajući, naravno, one vjernike „po službenoj dužnosti“.

Poznati novinar Darko Šuković, olahko poseže za kvalifikativom
„kontroverzni“ misleći da je to najmanje čime uvaženog Muftiju može
uvrijediti, ne rizikujući da iz „slobode govora“ preskoči u „govor
mržnje“. On ima pravo misliti da je ostao u domenu ovog prvog, no za
nas, koji smo „ostarili“ slušajući i preživljavajući sve nijanse
jezičkih „strelica“, jasno je o kakvom se govoru radi.

Kontroverzni, iliti, onaj ko je sporan ili u nečemu osporen. Pošto iz
poznatih razloga nije mogao biti „vehabija“, a „fundamentalista“ je već
prevaziðen i izanðao termin, nešto mora biti. Ali šta mu dodati? Nešto
mora, jer kakav je to musliman koji nije „nešto“? Ko je to zapravo
muftiju Zukorlića osporio te je za Šukovića on odjednom „kontroverzni“?
Pa osporila ga je ona (sakrivena) Srbija koja mu je udbaškom akcijom
formirala paralelnu „srpsku“ islamsku zajednicu. Ona ista Srbija koja
osporava i crnogorsku naciju i crnogorski jezik i Crnogorsku pravoslavnu
crkvu i njenog duhovnog voðu, gospodina Miraša Dedeića. A nismo čuli da
je Miraš Dedeić „kontroverzni“, bar ne od Darka Šukovića. Pa kod koga
je naš uvaženi muftija Zukorlić osporen te je Šuković tako lahko potrčao
za ovom kvalifikacijom? Crna Gora se ne miješa u odnose drugih država,
što znači da za Crnu Goru nije kontroverzni. Pa, otkuda ova
kvalifikacija u rječniku Darka Šukovića, koji skoro dvadeset godina kao
novinar demonstrira zavidno bogatstvo jezika, a da u jednom trenutku
ostane bez adekvatnog atributa za ličnost koja je odsutna i koja nije u
poziciji da se brani od uvredljive novinarske kvalifikacije?

ŠUKOVIÆ – ANGAŽIRANI NOVINAR:Interpretirajući
stavove muftije Zukorlića izrečene na Festivalu Islama u Bijelom Polju,
Šuković ga parafrazira na posve iskrivljen način. „Ono što, siguran sam,
treba da bude pošteno naučno obraðeno pred očima crnogorske javnosti,
to je taj užasni genocid koji se desio u Šahovićima 1924. godine, to je
na neki način, naučna istorijska i politička elita Crne Gore dužna
crnogorskoj javnosti, i onda će biti manje prostora za ovakva
podsjećanja sa strane, i još sam jednu zapisao: ‘Što ste bliže dželatu
to ste više u riziku, i zato se treba malo odmaći, od koga – od svojih
komšija… Model odnosa koji se sugeriše, koji ne treba Crnoj Gori…'” –
zaključuje u pitanju sagovorniku, konstataciju koju predstavlja kao
riječi Muftije Zukorlića.

ZLOČIN CRNOGORSKE VOJSKE I ANGAŽINARINI NOVINAR: Darko
Šuković se ovakvim interpretacijama, inače sasvim drugačije poruke
muftije Zukorlića, stavlja u ulogu angažiranog novinara, onog koji
interpretira politiku vladajućih elita. Ističući i kvalifikujući zločin u
Šahovićima kao genocid, koji jeste nažalost bio strašan i zločin
kolosalnih razmjera za jedan tako mali narod, Šuković, u ulozi
portparola političkih elita, svjesno prešutkuje jedan, po obimu i po
posljedicama mnogo veći zločin, a to je genocid koji se desio u
Plavsko-gusinjskom kraju u dva navrata, ali i mnoge druge zločine koje
su činili nekada „crni“ a nekada „bijeli“, ali uvijek u dosluhu. Ovaj
model skretanja pažnje na jedan zločin kako bi se drugi zanemarili,
model je koji je primijenjen u BiH nakon posljednje agresije nad ovom
suverenom i meðunarodno priznatom državom, gdje se strašnim Srebreničkim
genocidom pokušavaju prekriti i „otkupiti“ na desetine sličnih, takoðer
strašnih zločina diljem Bosne. Sigurno je da ovakvo angažirano
novinarstvo ne uzima u obzir potpuno izmijenjene medijske prilike, gdje
se istina više ne može prekriti nikakvim udbaško-medijskim trikovima,
jer se medijski etar više ni izbliza ne poklapa sa strogo kontroliranim
državnim prostorom. Istina o Plavsko-Gusinjskom zločinu koji je počinila
crnogorska vojska mora izaći na svjetlo dana, mora se naučno sagledati i
istražiti, zbog pomirenja naroda i oslobaðanja budućih generacija
tereta iz prošlosti, a crnogorska politička i naučna elita se u tom
cilju mora ograditi od ovog zločina kao sramnog dijela svoje historije.

ŠAHOVIÆKA I SREBRENIČKA GENOCIDNA KAMA: Govoreći o
nesnalaženju u uslovima slobode, Muftija Zukorlić je naveo primjer
ponašanja logoraša kada logor padne. Ovom metaforom je pokazao kako se
Bošnjaci još uvijek teško oslobaðaju navika iz nekih teških vremena, te
se dobrovoljno odriču slobode koja im je sada na dohvat ruke. Tom
prilikom je spomenuo šahovićku i srebreničku kamu kao paradigmu za
zločine nad Bošnjacima kojih se ovaj narod teško oslobaða i danas u
uslovima slobode, pozivajući ih istovremeno da se udalje od tih kama kao
uvriježenih simbola zločina koji paraliziraju i od slobodnog stvaraju
porobljenog čovjeka. Nigdje se iz njegovog govora ne može prepoznati
poziv kakav je Šuković interpretirao, o navodnom pozivu o distanciranju
od komšija. Pod dželatima muftija Zukorlić, nedvosmisleno, podrazumijeva
režime koji su organizirali i podržali genocide nad Bošnjacima, odnosno
režime koji i danas, perfidnim, političkim sredstvima nastoje držati
Bošnjake u stanju porobljenosti. Prisjećajući se da je hotel u kojem se
održavao Festival nekad nosio ime Sandžak, muftija Zukorlić se upitao ko
to i s kojim ciljem briše ime „Sandžak“ sa prostora koji se historijski
zove Sandžak. Zaključuje da ti koji mijenjaju imena imenovanom, nemaju
problema sa imenima već upravo sa imenovanim. Vjerovatno Šukoviću smeta
to što neko primjećuje, pa još slobodno objelodanjuje namjere ideologa
koji nisu obični narod, ili „komšije“ na koje on vješto skreće pažnju,
već kreatori “velikih” država, režimi koji stoje iza brojnih genocida
nad Bošnjacima.

BOŠNJAČKA STRANKA IZNEVJERENA NADA BOŠNJAČKOG NARODA: Ovim
otvorenim pismom, prvenstveno smo namjeravali skrenuti pažnju na
zloupotrebu javne riječi učinjenu od strane poznatog novinara, ali se
nakon ove emisije ne možemo ne osvrnuti i na izrečene stavove njegovog
sagovornika, predsjednika Bošnjačke stranke, gospodina Rafeta Husovića.
Aktuelni ministar u Vladi Crne Gore, gospodin Rafet Husović se u pogledu
ove teme u potpunosti složio sa stavovima novinara Darka Šukovića, ne
pokazujući ni gram spremnosti da polemiše sa iskrivljenim
interpretacijama koje mu je za komentar ponudio voditelj ove emisije.
Čak je i sam, u nastojanju da pokaže kako u južnom dijelu Sandžaka teče
med i mlijeko, iskrivljeno komentirao probleme koje, u vezi sa Islamskom
zajednicom, Nacionalnim vijećem i Internacionalnim univerzitetom, imaju
Bošnjaci iz sjevernog dijela Sandžaka, čime je aminovao pokušaje
razbijanja ovih institucija, sugerirajući na taj način da je jedini put
opstanka, i institucija ali i naroda, valjda onaj koji zastupa Bošnjačka
stranka. Ovakvim stavovima Rafet Husović je, nažalost, potvrdio stare
zebnje da je Bošnjačka stranka postala još jedna iznevjerena nada
bošnjačkog naroda, i već utabana politička staza tihog nestanka Bošnjaka
sa ovog prostora. Ono što je politika crnogorskih nacionalnih partija
DPS-a i SDP-a, na pitanju Bošnjaka i Sandžaka, radila i odradila svih
ovih godina, Bošnjačka stranka danas samo revnosno autorizuje.

JAVNO DATA RIJEČ: I na kraju, nadamo se da će Darko
Šuković održati riječ javno datu u ovoj emisiji i pozvati muftiju
Muamera ef. Zukorlića da gostuje u Živoj istini, kako bi se na licu
mjesta, oči u oči, pred javnošću šireg medijskog auditorija, razjasnilo
šta je, i kod koga je živa istina, stoji u pismu BKZ CG koje je potpisao
predsjednik Hazbija Kalač.

Izvor: Bosnjaci.org