Formiran “Štab za zaštitu prava vjeroučitelja i očuvanje vjeronauke”

Image

Zbog činjenice da je i ove godine nastavljen obračun režima sa predavačima islamske vjeronauke, te da je Ministarstvo prosvjete u potpunosti zanemarilo listu vjeroučitelja koju je dostavio Mešihat Islamske zajednice u Srbiji, čime je prekršen zakon i nanijeta šteta projektu islamske vjeronauke sa nesagledivim posljedicama te pričinjena nepravda vjeroučiteljima, koji su istjerani sa svojih radnih mjesta, Mešihat Islamske zajednice formirao je Štab za zaštitu prava vjeroučitelja i očuvanje vjeronauke, a za koordinatora Štaba imenovan je potpredsjednik Mešihata Rešad ef. Plojović.

Štab će se svakodnevno baviti nastalim problemima i koordinirati svim
akcijama koje imaju za cilj rješavanje ovog pitanja i zaštitu prava
djece da pohaðaju islamsku vjeronauku, te zaštitu prava vjeroučitelja i
njihovog dostojanstva.

Informativna služba Mešihata