Na ahiret preselio prof. dr. Mehmed Mešić

Image

U petak 5. 10. 2012. godine u večernjim satima nakon kraće bolesti
na ahiret je preselio prof. dr. Mehmed Mešić, profesor Tefsira na Fakultetu za
islamske studije u Novom Pazaru.

Dženaza će se obaviti u subotu 6. 10. 2012. godine u Altun Alem džamiji sa podne namaza i u 16h u rodnom selu Raždaginja.

Dr. Mehmed Mešić je roðen 13.04.1958. Srednju Gazi
Husrev-begovu medresu završio je u Sarajevu 1979.g., a potom Islamski teološki
fakultet u Rijadu 1989.g. Godine 1990. radio je kao profesor medrese u Novom
Pazaru. Od 1991.g. radio je kao imam u Njemačkoj – Augsburg. Magistrirao
2002.g. i doktorirao 2005.g. iz oblasti Tefsira u Indiji na Univerzitetu
Nizamija – Hajderabad.

Izvor: Mesihat.org