Da li nova Vlada nastavlja diskriminatorsku politiku prema BNV-u

Image

Predsjednik Izvršnog odbora BNV-a mr. Jahja Fehratović uputio je pismo ministru kulture i informiranja Branislavu Petkoviću.

Republika Srbija
Ministarstvo kulture i informiranja
n/r ministru Bratislavu Petkoviću

 

Poštovani,
obraćam Vam se ispred Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća sa
oštrim protestom zbog prijema kog ste priredili 9.10. 2012. godine za
predstavnike Stranke demokratske akcije koja zloupotrebljava ime,
simbole i prostorije Bošnjačkog nacionalnog vijeća duže od dvije godine.

Poznata
Vam je činjenica da je na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće 6. 6.
2010. godine pobijedila lista „Bošnjačka kulturna zajednica-BKZ-Muftija
Muamer Zukorlić“ te da je mjesec dana kasnije, pored svih kriminalnih
radnji i zloupotreba službenog položaja tadašnjeg ministra za ljudska i
manjinska prava Svetozara Čiplića, konstituirano Bošnjačko nacionalno
vijeće od članova izbornih lista Bošnjačke kulturne zajednice i
Bošnjačkog preporoda. Od tog trenutka Stranka demokratske akacije i
gospodin Esad Džudžević kojima je mandat istekao još 2007. godine su do
izbora 2010. pravno-formalno bili u tehničkom mandatu, a od
konstituiranja Bošnjačkog nacionalnog vijeća 6. 7. 2010. godine nemaju
nikakve pravno valjane osnove da se predstavljaju kao zvaničnici
Bošnjačkog nacionalnog vijeća niti da se obraćaju državnim organima
ispred tog predstavničkog tijela Bošnjaka Srbije za bilo kakve
finansijske dotacije.

Prijemom
gospodina Esada Džudževića u svojstvu funkcionera Bošnjačkog
nacionalnog vijeća unijeli ste zabunu, pa Vas najljubaznije molim da nam
odgovorite da li je to Vaš lični stav ili stav Ministarstva kulture i
informiranja na čijem ste čelu. Ukoliko ste gospodina Džudževića primili
po vlastitom nahoðenju i u privatnoj posjeti, onda je to Vaš izbor i mi
se u to ne želimo miješati. A ukoliko je ta posjeta bila zvanična i Vi
kao član Vlade ste spomenutog gospodina primili u zvaničnu posjetu kao
predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, onda zahtijevamo da nam
obrazložite da li je i ova Vlada, kao i prethodna, opredijeljena da
politikom diskriminiranja Bošnjaka i ignoriranja njihove volje iskazane
na neposrednim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće 2010. godine
riješena da kod graðana Srbije proizvodi osjećanja nesigurnosti u
državni aparat i jačanje nepovjerenja u to da je Republika Srbija država
vladavine zakona i prava te da su u njoj svi graðani jednaki bez obzira
na vjersku, nacionalnu i rasnu posebnost.

S poštovanjem,

Predsjednik Izvršnog odbora BNV

Jahja Fehratović