Predavanje 4: Hafiz Almir Pramenković (Arap džamija)

Image

Obzirom da je Glavni muftija bio odsutan 11. 10. 2012. godine zbog učešća u emisji Zabranjeni forum na Pink BH televiziji, predavanje u Arap džamiji je održao Hafiz dr. Almir ef. Pramenković.