BKZ na Kosovu: Promocija knjige Mikroekonomska analiza

Pod pokroviteljstvom Bošnjačke Kulturne Zajednice, u sali kompleksa
“Evropa” u Prizrenu je 28 Oktobra 2012 godine, upriličena svečana
promocija knjige “Mikroekonomska analiza” od autora Prof. dr Mehmeda
Mete.

Voditelj
programa, prof. Ismail Ramović je napravio prigodan uvod obimnijom
autorovom biografijom, a potom je mr Elmaz Karadži u svom izlaganju kao
stručnjak izmeðu ostalog naglasio da je “Knjiga Mikroekonomsko analiza
prvenstveno pisana za potrebe izvoðenja nastave iz predmeta Osnovi
mikroekonomije na Univerzitetu „Fama“ u Prizrenu, kao i Departmanu za
ekonomske znanosti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru” dodavši
da kao takva može osim studenata da valjano koristi svima od vrhunskih
eksperata iz ove i srodnh oblastio pa do kiosk-trgovaca i td.

Dr
Raim Bajrami je govorio o knjizi i njenom značaju sa aspekta prakse
ilustrirajući to nekim novijim dostignućima i dešavanjima u svjetskoj
ekonomskoj sferi. Istakavši tako da je Michael Moore, za prilike
Sjedinjenih Američkih Država, svojim filmom “Sicko” dokazao da je
vrhunska zdravstvena zaštita danas prije svega ekonomsko pa tek zatim
medicinsko pitanje.

Nakon njega je Æemailj Smailji, u svom podužem
elaboratu, preporučio knjigu svima onima koji na bilo koji način
učestvuju u kreiraju ekonomija, a to nisu samo studenti jer se ekonomija
kreira od lokalne uprave pa do centralnog nivoa. On je potom istakao i
neke statističke podatke napomenuvši da smo mi kao kosovska država “…Po
ambijentu u zadnjoj četvrtini u svijetu od skoro 200 zemalja, meðutim po
ambijentu resursa smo negdje u prvoj trećini”. Istaknuto je da ova
knjiga sadrži konkretna realna istraživanje i preporučuje adekvatne
formule za primjenu u suvremenoj ekonomskoj revitalizaciji privrede na
ovdašnjim prostorima.

A potom su se redali i drugi panelisti; mr
Ajka Aljilji kao autorova kolegica, Almir Saiti kao njegov svršeni
student, i drugi eminentni profesori univerziteta, uspješni privrednici,
menadžeri, nosioci javnih funkcija i td.

Na kraju se prisutnima
obratio i sam autor Prof. dr Mehmed Meta koji se zahvalio i potom
osvrnuo na brojne važne momente iz svoje karijere, aktuelna dešavanja u
dotičnim sferama, kao i motivima te značaju i ove stručne knjige.
Dakako, ovaj vrsni bošnjački intelektualac i patriota je zavidan dio
vremena u svom obraćanju posvetio elaborirajući i primarne nacionalne
prioritete te značaj novostvorenih institucija koje mi Bošnjaci u
posljednjevrijeme kreiramo. Naravno, promocija je zatvorena autorovom
zahvalnošću svima koji su pomogli da se ova njegova knjiga predstavi
javnosti i to počevši od pokrovitelja BKZ za Kosovo, te naravno
Bošnjačkom Savjetu Kosova, Bošnjačkom Intelektualnom Krugu, “Šarskom
Beharu”, i portalu bošnjak-ks.info zbog programske, finansijske,
logističke i svake druge potpore koja je pomogla uspješnosti ove
promocije.

Sahit Kandić

 

Kraća biografija

Profesor
Mehmed Meta roðen je u Gornjem Ljubinju, opština Prizren. Osnovnu školu
je završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Prizrenu. Redovne studije
završio je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Magistrirao
je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, 1991. godine, a doktorirao 1995.
godine na Institutu za agrarnu ekonomiju Ukrajinske akademije agrarnih
nauka u Kijevu. Po završetku magistarskih studija radio je kao predavač
na Višoj ekonomskoj školi u Peći. Školske 1994./'95. i 1995./'96. godine
bio je asistent na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo u Peći. U zvanje
vanrednog profesora izabran je 2004. godine. Predavanja je držao na
matičnom fakultetu, najprije u Peći, a potom i u Beogradu i u gotovo
svim njegovim konsultativnim centrima: Novom Sadu, Leskovcu, Kraljevu,
Novom Pazaru, Mladenovcu, Užicu, Zaječaru. Pored angažmana na BK
Univerzitetu, od školske 2002./'03. godine, dr. Mehmed Meta je angažiran
i na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Internacionalnog
Univerziteta u Novom Pazaru, a od 2007./2008. i na Edukativnom fakultetu
u Prizrenu. Objavio je više desetina naučnih i stručnih radova od kojih
su neki publikovani i u inostranstvu. Autor je nekoliko univerzitetska
udžbenika.

Profesor Meta je član izdavačkog savjeta časopisa za
nauku, kulturu i umjetnost „Univerzitetska misao“ u izdanju
Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Dugo godina je bio član
redakcijskog kolegijuma meðunarodnog časopisa „Ekonomika APK“, kog
izdaje Institut za meðunarodni biznis i upravljanje iz Kijeva.

Na
višestranačkim izborima 2004. godine predvodio je „Prizrensko-Dragašku
Inicijativu“, tada novoformiranu bošnjačku političku opciju na Kosovu.