Fetva Reisu-l-uleme o djelovanju i radu Adema Zilkića

Image

Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić donio je Fetvu o djelovanju i radu Adema Zilkića, koju prenosimo u cjelosti. 

Originalnu verziju FETVE preuzeti ovdje.

 

 

Utječem
se Allahu od prokletog šejtana!

U
ime Allaha Milostivog, Samilosnog!


A oni koji podignu džamiju da bi štetu nanijeli, kao i da bi nevjeru osnažili i
meðu vjernike razdor unijeli, stavljajući je u službu onih koji se oduvijek
protive Allahu i Njegovom Poslaniku, – sigurno će se zaklinjati: "Mi smo samo
najbolje željeli", – A Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci.

Ti
u toj džamiji nemoj klanjati! Džamija čiji su temelji, već od prvoga dana,
postavljeni na pobožnosti Allahu zaista više zaslužuje da u njoj klanjaš. U
njoj su ljudi koji vole da se čiste od grijeha, a Allah voli one koji se od
grijeha čiste.

Da
li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na pobožnosti Allahu i u
želji da Mu se klanja – ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub
podlokane obale koja se nagela, da se zajedno sa njim u vatru džehennemsku
sruši? A Allah neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi zulum čini.

Zgrada
koju su oni podigli stalno će unositi nemir u srca njohova, sve dok im srca ne
popucaju. A Allah sve zna i mudarje
(Kur'an, 9:107-110)

Slijedeći
kur'anske upute da je razbijanje Islamske zajednice isto kao i podizanje
džamije koja nanosi štetu muslimanima, koja snaži njihove protivnike, koja
pravi razdor meðu vjernicima i koja se stavlja u službu onih koji su od ranije
poznati da ne žele dobro Islamskoj zajednici,

Osjećajući
odgovornost da jasno kažem da nakon genocida niko nema pravo da slabi i razbija
duhovno, nacionalno, kulturno i političko jedinstvo Bošnjaka,

Uvjeren
da rad i djelovanje Adema Zilkića spada u kur'ansku kategoriju mesdžid-i
dirdra,
čime se nanosi šteta vjernicima i snaže protivnici,

Koristeći
se šerijatskim ovlastima iz Menšure, pozivajući se na Ustav Islamske zajednice
u Bosni i Hercegovini i provodeći zakletvu da ću dužnost reisu-l-uleme i
vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu
vršiti savjesno i odgovorno, donosim

FETVU

 1. Nije dža'iz vjerniku ni slušati ni
  slijediti Adema Zilkića zato što njegov govor pravi podjele meðu vjernicima i
  zato što je njegov put krivi put, koji vodi "na rub podlokane obale koja
  se nagela, da se zajedno sa njim u vatru džehennemsku sruši".
 2. Vjerniku nije džai'z džumu-namaz
  klanjati za Ademom Zilkićem zato što nema potrebnu idždzu, jer prema
  našem mezhebu, džuma-namaz nije sahih ako hatib nema idždzu od
  Halife, a to u slučaju Islamske zajdnice u Bošnjaka znači, od reisu-1- uleme.
  Adem Zilkić nema idžazu od reisu-l-uleme.
 3. Adem Ziklić se lažno predstavlja i tako
  nanosi veliku sramotu ne samo muslimanima u Srbiji i Sandžaku, već i na cijelom
  Balkanu. Zbog toga, tražim od Adema Zilkića da odmah i bezuvjetno prestane sa
  lažnim predstavljanjem. Takoðer, zahtijevam od Adema Zilkića da se izvine
  muslimanima za nanešeni im duševni bol.
 4. Ova FETVA treba da bude poruka i pouka da
  više nikad i nikome ne padne na pamet da radi sitnog ličnog šićara prodaje čast
  naše vjere i odriče se prava naše slobode u korist onih koji tu našu čast i to
  naše pravo žele da zgaze.

Bože,
budi s nama, a ne protiv nas! Bože, sretno okončaj kraj našeg života, uvećaj
naše nade, u zdravlju spoji naše dane i noći, naš put i naša očekivanja upiši u
Tvoju milost, polij grijehe naše Tvojim oprostom, pouči nas da ispravljamo naše
mahane, uvećaj nam pobožnost, obdari nas znanjem da čitamo nove znakove iz
Tvoje vjere, Bože, mi se u Tebe uzdamo i na Tebe oslanjamo!

Molimo
Te, Bože, da nam grijeh nestane, da nam briga prestane, da nas bolest ostavi,
da nas strah napusti, da nas siromaštvo ne prati, da nas bijeda ne vidi, da nas
Ijenost ne uhvati, da nas krivi put ne prevari, da nas prijatelji ne zaborave,
da nas neprijatelji ne progone, da nas izdajnici ne prodaju, da nam narod bude
slobodan, da nam domovina bude ponosna, da nam dom bude siguran, da nam društvo
bude pošteno, da nam povratak kući bude uspješan, da borba za istinu i pravdu
bude trajna, da nam zajedništvo u vjeri bude omiljeno, da nam život sa
komšijama bude dragovoljan.

Molimo
Te, Bože, da tuga bude nada, da osveta bude pravda, da majčina suza bude
molitva da nam se više nikada i nigdje ne ponovi genocid! Amin!

Izvor: MINASample Image

Sample Image