Uručena Menšura reisu-l-ulemi Husein-ef. Kavazoviću

Image

U Gazi Husrev begovoj
džamiji u Sarajevu danas je nakon podne namaza svečano uručena Menšura
novoizabranom reisu-l-ulemi mr. Huseinu ef. Kavazoviću.

Menšuru mu je uručio mr. Safet Softić, predsjednik Sabora IZ u BiH i Odbora za dodjelu
Menšure. U ovom Odboru  su još bili dr.
Mustafa Cerić, reisu-l-ulema, dr. Nedžad Grabus, muftija ljubljanski, Muamer
ef. Zukorlić, glavni muftija IZ u Srbiji, dr. Fikret Karčić, profesor šerijatskog
i svjetovnog prava i Mensur ef. Pašalić, predsjednik Udruženja ilmijje Iz u
BiH.

U Gazi Husrev begovoj
džamiji u Sarajevu danas je nakon podne namaza svečano uručena Menšura
novoizabranom reisu-l-ulemi mr. Huseinu ef. Kavazoviću.

Menšuru mu je uručio mr. Safet Softić, predsjednik Sabora IZ u BiH i Odbora za dodjelu
Menšure. U ovom Odboru  su još bili dr.
Mustafa Cerić, reisu-l-ulema, dr. Nedžad Grabus, muftija ljubljanski, Muamer
ef. Zukorlić, glavni muftija IZ u Srbiji, dr. Fikret Karčić, profesor šerijatskog
i svjetovnog prava i Mensur ef. Pašalić, predsjednik Udruženja ilmijje Iz u
BiH.

Svečanosti su prisutvovali brojni uglednici, ulema,
predstavnici državnih organa i drugih institucija, vjerski velikodostojnici iz
islamskih zemalja, meðu kojim i turski Reis dr. Gormez i brojni  drugi vjernici.

Sample Image

Svečanost je započela dolaskom dvojice Reisu-l-ulema dr.
Mustafe ef. Cerića i novoizabranog mr. Huseina ef. Kavazovića.

Nakon podne namaza ašere je proučio hafiz Aziz Alili,
kraći  zikir u pratnji horova učio je
hafiz Mensur Malkić. Nakon ilahija koje su proučili hafizi Burhan Šaban i  Sulejman Bugari u pratnji  horova i tekbira cijelog džemata odluku
Izbornog tijela o izboru Reisu-l-uleme pročitao je  Muharem Hasanbegović, predsjednik
Organizacionog odbora za pripremu svečane ceremonije dodjele Menšure.

Potom je uslijedio glavni čin dodjela Menšure koju je
novoizabranom Reisu-l-ulemi Huseinu Kavazoviću uručio Safetet Softić
predsjednik Sabora i Odbora za dodjelu Menšure. Nakon toga je zakletvu dao Reis
Husein Kavazović.

Uslijedilo je potom učenje tekbira, a zatim obraćanje  dosadašnjeg Reisa dr. Mustafe Cerića.

 

Riječ Reisa Cerića

-O vjernici Allahu i Njegovom Poslaniku budite predani, kao
i onima kojima poklonite svoje povjerenje da vas vode, pa ako se oko neček
nesložite, izravnajte to Allahovom i mjerom Poslanika ako vjerujete u Allaha i
Sudnji dan, jer to  vam je najbolje i
najispravnije objašnjenje.

(Kur’an, 4:59).

 

Draga braćo i sestre,

Prvi i najvažniji uvjet za spas i opstanak muslimana Bošnjaka bilo je i ostalo vidovito duhovno i
hrabro političko voðstvo. Bošnjaci su imali dobre i loše voðe kao i svi drugi
narodi, ali u buduće Bošnjaci ne mogu podnijeti loše voðe zato što žive u
takvom okruženju koje ne dozvoljava nemar, neznanje, neodlučnost,
potkupljivost, pokvarenost i neodgovornost.

Više od jednog stoljeća Bošnjaci nisu imali voðe koji su
mogli da im osiguraju duhovni, politički i materijalni prostor za njihova
duhovna, nacionalna i kulturna ostvarenja, kao ni  njihov fizički opstanak.

Pa ipak, usporedbom nekih voða iz različitih epoha kao što
su bili Huseina-kapetan Gradašćević, Ali-paša Gusinski, reisu-l-ulema
Džemaluddin Čaušević, Mehmed  Spaho i
Alija Izetbegović, zapažamo nekoliko zajedničkih osobina, koje su imali. Svi su
aktivno sudjelovali u oblikovanju povijesti, imali su hrabrost i karizmu, bili
su nepotkupljivi, bili su spremni rizikovati vlastiti život, zdravlje i imetak
za plemeniti cilj. Svi su bili obrazovani i znali su se nositi sa složenošću
geipolitičke i religijske stvarnosti njihovog vremena. 

Više nigo ikad ranije bošnjački narod ima potrebu za snažnim
i odvažnim duhovnim, nacionalnim i političkim voðama poput nekih iz prošlosti.
Mnogo važnije od “velikog naroda” su volja i sposobnost savjesnih i odgovornih
voða da rade za dobrobit svog naroda. Nije bez razloga rečeno da su dvije vrste
ljudi beskorisni: oni koji ne znaju voditi i oni koji ne znaju slijediti.

Danas prvog dana hidžretske 1434., odnosno 15. novembra,
2012. miladske godine ovdje u Gazi Husrevbegovoj džamiji svjedočimo da je
Husein ef. Kavazović dobio naše povjerenje da nas duhovno i moralno vodi, a mi
se obavezujemo da ga slijedimo sa predanošću na koju nas zadužuje Allah i
Njegov Poslanik te povijesni dokument Menšure, koju je Husein ef. Kavazović
danas primio kao emanet kojeg sam ja dosada nosio u ime islama i ispred
muslimana.

Uvaženi Husein ef. sretan sam i zadovoljan što ti emanet
Menšure bosnskog reisu-l-ulme prenosim u slobodi naše vjere i nacije, pri punoj
svijesti i istinskom uvjerenju da ćeš ti ovaj emanet nositi hrabro i mudro na
Allahovo zadovoljstvo i na čast i ponos našeg naroda.

U to ime, poštovani reisu-l-ulema Husein ef. Kavazoviću, od
srca ti čestitam i učim ti dovu Allahu Uzvišenom da ti uveća vjeru, da ti
osnaži volju, da ti blagoslovi želju da budeš znak i putokaz svakom čovjeku
dobre volje na putu istine, pravde, mira i pomirenja uvijek i na svakom mjestu.

Draga braćo i sestre, ovim činom prestaje moja dužnost
reisu-l-uleme Islamske zajendice i vrhovnog muftije u Bosni i Hercegovini i
Bošnjaka u svijetu.

Od ovog trenutka dužnost reisu-l-uleme Islamske zajednice i
vrhovnog muftije u Bosni i Hercegovini i Bošnjaka u svijetu preuzima Husein ef.
Kavazović, pa neka mu je hairli i sretno uz Allahovu pomoć i milost! Amin!

Nakon obračanja Reisa Cerića prema minberu se uputio
Reisu-l-ulema Husein Kavazović.Sa minbera je uputio slijedeću hutbu:

 

Hutba Reisa
Kavazovića

-Euzu billahiminiš-š-ejtanir-r-adžim.
Bismillahir-r-ahmanir-r-ahim.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom,
Vladaru Dana sudnjega.

Neka je salavat i selam na našeg pejgambera Muhammeda,
prvaka meðu poslanicima, na njegovu čistu porodicu i njegove ashabe.

Dragi, poštovani mu’mini i mu’minke, es-selamu alejkum ve
rahmetullahi ve berekatuhu!

U ovom velikom danu, na ovom mubarek-mjestu, primih Menšuru
Reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ovlašćenje da vršim ovu
odgovornu dužnost, kao izraz volje naše Islamske zajednice, potvrðene
rezultatima glasanja Izborne skupštine 23. septembra ove godine.

Poštovani!

Tako mi Gospodara nebesa i Zemlje,

tako mi našeg časnog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi
ve sellem,

tako mi Kur’ana časnog,

tako mi dina koji je od Adema do Muhammeda, alejhi-s-selam,
objavljivan,

tako mi svjetova koje Uzvišeni stvori,

obećavam da ću povjerenu dužnost obavljati odgovorno i
savjesno. Obavljat ću je u skladu s propisima časnog Šerijata, na temelju
Menšure, koja me silsilom, putem šejhu-l-islama, halifa i hulefai-r-rašidina,
veže s našim časnim poslanikom Muhammedom, alejhi-s-selam. Obavljat ću povjerenu
dužnost uvažavajući Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovine i državne
zakone.

Ovu zakletvu polažem pred Gospodarom svjetova i Njegovim
melekima. Zaklinjem se pred vama koji ste danas mojim riječima svjedoci.

 

Molim Uzvišenog Allaha da bude zadovoljan ovim činom, kao
što je bio zadovoljan kad su se vjernici poslaniku Muhammedu, alejhi-s-selam,
pod drvetom na vjernost zakleli.

Radit ću za dobro muslimana, Islamske zajednice i ummeta
islama. Saraðivat ću s pripadnicima, članovima, uposlenicima i predstavnicima
naše Zajednice.

Poštivat ću vrijednosti islama, čuvati ugled Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, štititi interese i prava muslimana, brinuti se
za materijalna dobra i ukupnu imovinu Zajednice.

 

Poštovana braćo i sestre!

Misija naše Zajednice je da ukupnim djelovanjem utječe na
ispravno razumijevanje islama i primjenu njegovih normi. Misija naše Zajednice
je da radi na osiguravanju uvjeta za prenošenje Emaneta.

Uzvišeni Allah kaže:

Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili Emanet, pa su se
ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek… (Al-Ahzab: 72.)

Džine i ljude stvorio sam samo zato da mi ibadet čine.
(Ad-Dârijat: 56.)

Reci: “Moj namaz i moji obredi, moje življenje i moje
umiranje pripadaju Allahu Koji Gospodar svjetova je…” (Al-An’âm: 162.)

Naša zadaća jeste da učestvujemo u izgradnji svijeta
predanog Bogu, jedinom Stvoritelju i Gospodaru.

Mi živimo uvjereni da nas Gospodar, Milostivi, Samilosni,
sluša i gleda, da nas štiti i pomaže, da nas ne napušta i ne ostavlja same.

On je Živi i On je Vječni. On je Blagi i On je Moćni. On je
Istina i On je Spas.

Mi smo na ovom svijetu Njegovi namjesnici.

Pozivam vas da mi pomažete u svemu što je dobro i dopušteno,
a da me upozorite i onemogućite u onome što je loše i nedopušteno. Neka u tome
bude i dio vaše odgovornosti prema Zajednici.

Muslimani i muslimanke!

Svijet u kome živimo danas nemiran je, nestabilan i
tjeskoban. Pun je okrutnosti, neizvjesnosti i straha.

Stoga je temeljita moralna obnova svih nas pojedinačno,
obnova naših porodica, našeg komšiluka i naših džemata – naša velika zadaća i
naša obaveza!

Spremni smo sudjelovati u moralnom uspravljanju našeg
društva, našeg susjedstva i svijeta u kome živimo. U tome želimo saraðivati sa
svima koji shvataju ovu nužnost i prihvataju da je predanost Uzvišenom
Gospodaru izvor naše moralne snage i nadahnuća.

Braćo i sestre!

U vremenu prije izbora za reisu-l-ulemu, predstavio sam dio
programa svog budućeg rada. Ukazajući mi povjerenje izborom za reisu-l-ulemu,
omogućili ste da moj cjeloviti program bude ponuðen institucijama Islamske
zajednice na dopunu i odoborenje, da bi se u mome mandatu ostvarivao.

Izražavajući svoje uvažavanje dosadašnjem vodstvu Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu s cijenjenim reisu-l-ulemom Mustafom
efendijom Cerićem, koje je ostvarilo značajne rezultate u svome radu,
naglašavam da želimo nastaviti sve korisne i uspješne poslove u Zajednici. Pred
nama su ozbiljni zadaci razvoja i neophodnih promjena u Zajednici. Učvršćeni
vjerom u Allaha Uzvišenog, nećemo se plašiti izazova. Snagu iz jedinstva
muslimana i svijesti Bošnjaka usmjeravat ćemo prema sigurnosti i dobrobiti
ummeta, društva i države u kojoj živimo. Radit ćemo odlučno, hrabro,
uključujući sve svoje sposobnosti i znanja.

Unapreðivat ćemo naš sistem obrazovanja i razvijati nauku,
zalažući se za neograničenu razmjenu ideja.

Nedavna agresija na državu Bosnu i Hercegovinu i genocid nad
Bošnjacima, ostavili su dalekosežne razarajuće posljedice na naše ljude i našu
zemlju.

Pripadnici Islamske zajednice su bili i sami cilj zločina.
Zajednica je doživjela teške ljudske gubitke, institucionalno rastakanje i
materijalno uništavanje. Naša obaveza je obnoviti porušeno, ne zaboraviti zulum
koji smo pretrpjeli, pamtiti šehide i gazije.

Zajedno s drugima, učestvovat ćemo u snaženju države Bosne i
Hercegovine i njezinom napretku. Doprinosit ćemo jačanju bosanskohercegovačkog
društva, utemeljenog na slobodi i ravnopravnosti, poštivanju u različitostima i
odgovornosti za njegovanje tih vrijednosti.

Saraðivat ćemo s komšijama drugih vjera “na temelju Riječi
koja je i njima i nama jednaka: da ne obožavamo nikoga osim Jedinog Boga.”

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini će trajno dijeliti
sudbinu svojih pripadnika i odlučno ih predvoditi u onome što je djelovanje za
njihov interes i za odbranu i jačanje njihovih prava. Istinski ćemo se brinuti
o našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Srbiji, Kosovu, Makedoniji i
Crnoj Gori. Posebnu pažnju i odgovornost ćemo usmjeriti prema ukupnoj
bošnjačkoj dijaspori.

Mi smo dio evropske stvarnosti i autohtoni islamski narod
Evrope i svjetske zajednice. Ponašat ćemo se odgovorno i osjećati ravnopravno.

Ummet islama je naša kolijevka, a mi smo njegov nakit.

Braćo i sestre!

Mi ljudi smo stvoreni za vječnost, a ne za prolaznost.

Allah Milostivi je povezao naša srca imanom, pa ujedinimo
naše redove meðusobnom ljubavlju, praštanjem i zajedničkim radom za dobro na
Allahovom putu.

Va’tesimu bihablillahi džemian ve la teferreku…

Rabbi jessir ve la tu assir rabbi temmim bil-hajr amin.

Ves-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Nakon hutbe reisu-l-uleme Huseina Kavazovića u Gazi Husrev
begovoj džamiji u Sarajevu, proučeno je još nekoliko ilahija, a završio je
hafiz Mensur Malkić sa Wa’tesimu bihablillahi džemian.

Na kraju je dovu proučio hafiz Ismet ef.Spahić, čime je
zavšena svečanost dodjele menšure reisu-l-ulemi Huseinu Kavazoviću. Uslijedilo
je , uz učenje tekbira,  čestitanje
prisutnih novoizabranom reisu-l-ulemi.

Izvor: MINA 

{gallery}dodjela mensure reisulemi 2012{/gallery}