Mešihat će finansirati opremanje prostorije za vjerske potrebe studenata Državnog univerziteta u NP

Image

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru obratili su se
radi podrške Mešihata zahtjevu za dobijanje prostora za obavljanje namaza u
okviru zgrade Univerziteta kojeg su još u martu mjesecu uputili rektoru ovog
univerziteta.

Mešihatu je dostavljena i peticija sa potpisima više od
hiljadu studenata koji su se založili za ostvarenje ovog studentskog prava.

Obzirom na vjerske propise, kao i odredbe Ustava i Zakona o
crkvama i vjerskim zajednicama koji garantuju vjerska prava, Mešihat Islamske
zajednice u Srbiji daje punu podršku studentima Državnog univerziteta u Novom
Pazaru i zahtijeva od rektora ovog univerziteta, prof. dr. Miladina Kostića, da
pozitivno odgovori studentskom zahtjevu te poduzme potrebne mjere za rješavanje
ovog pitanja.

Mešihat je spreman dati finansijsku podršku opremanju
prostora za vjerske potrebe studenata pripadnika islama na ovom univerzitetu.

Informativna služba Mešihata