Predstavnici FIS-a potpisali Ugovor o saradnji sa Protestantskim teološkim fakultetom u Novom Sadu

Image

U cilju ostvarivanja i uspostavljanja saradnje na području
nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada, delegacija Fakulteta za islamske
studije, u srijedu 26. decembra bila je u posjeti Protestantskom teološkom
fakultetu u Novom Sadu, a tom prilikom je i zaključen ugovor o saradnji izmeðu
predstavnika Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru i Protestantskog
teološkog fakulteta u Novom Sadu.

Delegaciju su sačinjavali dekan prof .dr. hfz. Almir
Pramenković i sekretar Fakulteta Seid Hadžić. Protokol o saradnji u ime
Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru potpisao je dekan prof. dr. hfz.
Almir Pramenković a u ime Protestantskog teološkog fakulteta u Novom Sadu prof.
dr. Dimitrije Popadić.

Nakon obilaska zgrade Fakulteta i upoznavanja sa profesorima
i studentima pristupilo se potpisivanju Ugovora koje je proteklo u
prijateljskom razgovoru na zadovoljstvo obje strane. Domaćini su upoznali goste
sa sadržajem i strukturom svog fakulteta, kao i perspektivama za unapreðenje
sadržaja.

Važno istaći i to da je ovom prilikom dogovoreno je i
održavanje naučnog skupa na Fakultetu za islamske studije u mjesecu aprilu na
temu „Mogućnosti i izazovi islamsko-hrišćanskog dijaloga“

Protestantski teološki fakultet je osnovan početkom 2000-te
godine. Od 2000-te do 2008-me, delovao je pod imenom Teološki fakultet – Novi
Sad i u okvirima Saveza Baptističkih Crkava u Srbiji, a od 2008. djeluje u
okviru Protestantske Hrišćanske Zajednice u Srbiji i pod imenom Protestantski
teološki fakultet (PTF). Osnivači fakulteta su prof. dr Dimitrije i mr Cveta
Popadić.

Od početka do danas, na Fakultetu je diplomiralo 92 studenta
u 146 programa, a trenutno je na Fakultet upisano 268 studenata iz 27
hrišćanskih denominacija, iz šest država (većinom iz zemalja bivše Jugoslavije)
i iz 15 etničkih grupa. Danas je najveći broj diplomaca PTF-a u odreðenoj vrsti
crkvene službe ili je aktivno unutar paracrkevnih organizacija.

Izvor: FIS.edu.rs